Đức Phật thuyết giảng về sự đau đớn

12/05/2017 1 lượt xem

Đức Phật thuyết giảng về sự đau đớn

một người bình dị không được học hỏi cảm biết được các giác cảm thích thú, đớn đau, không thích-thú-cũng-không-đớn-đau (trung hòa)