Kinh Bát Quan Trai

29/06/2016 1 lượt xem

Kinh Bát Quan Trai

Kinh Bát Quan Trai. Nay ta sẽ nói Bát quan trai của bậc Thánh. Hãy lắng nghe! Hãy lắng nghe! Khéo suy nghĩ, nay ta sẽ nói.