Nghi thức tụng Kinh

Nghi thức tụng Kinh

Nghi Thức Tụng Kinh, Thắp 3 cây hương, quỳ ngay thẳng, cầm hương ngang trán niệm lớn bài Cúng Hương. Cúng Hương, Kỳ Nguyện, Tán Phật