hmdesign

Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú

(Trích ở trong kinh Tiêu tai kiết tường nơi hàm chữ “Chi” trong Kinh ra) Kinh này chép rằng: Bấy giờ Phật ở tại cõi trời Tịnh Cư. Ngài bảo các Vì sao Tu, Sao Diệu….28 tinh tú, 12 cung thần và các vị thiên chúng lưu hành giữa hư không, Phật dẫn tích dạy rằng: Ta nay nhắc nói đức Phật Ta La Vương Như Lai đã thuyết rõ ra một thần chú Xí Thịnh Quảng Ðại Uy Ðức Đà La Ni là phương pháp để giải tai nạn phàm là tại nơi thủ đô, đến ngoài ranh cõi mà có 5 ngôi sao xâm lăng; Sao La Hầu, sao Nhuế, sao Bột, Sao Yêu, nó chiếu đến chỗ sở thuộc của người là các ngôi sao nơi sao cung bản mạng; hoặc nó chiếu đến chỗ đế tọa, và các khu vực ngoài đồng nội, sẽ gây nên mọi điều chướng ngại, tai hại chi, cũng đều trừ diệt liền, nếu nhân chúng mỗi địa phương ấy, đồng tuân y đúng pháp lập chương trình kỳ hạn để niệm một trăm tám biến thần chú này. Nẳng mồ tam mãn đa mẫu đà nẩm. Á bát ra để hạ …

Đọc thêm »

Kính Mừng Lễ Khánh Đản Đức Phật A Di Đà 17-11 Âm Lịch

  Ngày vía Đức Phật A Di Đà Những hành giả tông Tịnh Độ hiện nay gần như ai cũng biết và tham gia lễ kỷ niệm vía Phật A Di Đà đản sanh vào ngày 17 tháng 11 âm lịch hàng năm. Tuy nhiên, trong các kinh văn có đề cập đến lịch sử Phật A Di Đà như Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Đại Bổn A Di Đà… thì tuyệt nhiên không thấy nói chính xác ngày Đản sanh của Ngài. Thực ra, ngày 17 tháng 11 âm lịch là ngày sanh của Đại sư Vĩnh Minh-Diên Thọ, Tổ sư đời thứ sáu của 13 vị Tổ tông Tịnh Độ Phật giáo Trung Quốc. Theo Tiểu sử 13 vị tổ Tịnh Độ tông của HT.Thích Thiền Tâm, Đại sư Vĩnh Minh-Diên Thọ (904-975), tự Xung Huyền, họ Vương ở Tiền Đường, người đời Tống. Lúc thiếu thời, ngài thích tụng kinh Pháp Hoa. Lớn lên, Xung Huyền được Văn Mục Vương tuyển dụng, cho làm quan trông nom về thuế vụ. Nhiều lần Xung Huyền đem tiền công quỹ đến Tây Hồ mua cá trạnh phóng sanh nên bị pháp ty xử ngài vào tội tử. Lúc sắp đem đi chém, thấy ngài trước sau vẫn …

Đọc thêm »

ĐỨC PHẬT THUYẾT GIẢNG VỀ SỰ ĐAU ĐỚN

BÀI KINH VỀ MŨI TÊN (Sallatha Sutta, SN 36.6) (Tương Ưng Bộ Kinh/Samyutta Nikaya, PTS: S iv 207. CDB ii 1263) Hoang Phong chuyển ngữ “Này các tỳ kheo, một người bình dị không được học hỏi cảm biết được các giác cảm thích thú, đớn đau, không thích-thú-cũng-không-đớn-đau (trung hòa). Một môn đệ cao quý được hưởng sự giáo huấn cũng cảm biết được các giác cảm thích thú, đớn đau, không-thích-thú-cũng-không-đớn-đau. Vậy sự khác biệt ở đâu, sự cách biệt giữa họ như thế nào, và các yếu tố nào giúp để phân biệt giữa một môn đệ cao quý được hưởng sự giáo huấn và một người bình dị không được học hỏi? “Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là cội nguồn của những lời giáo huấn, là người giảng dạy và cũng là người bình giảỉ. [Vì thế] tốt hơn hết xin Đấng Thế Tôn hãy giải thích về ý nghĩa của câu ấy. [Nếu] được nghe chính Đấng Thế Tôn nói lên thì các tỳ kheo sẽ mãi mãi ghi nhớ những lời nói ấy. – Này các tỳ kheo, vậy hãy chăm chú lắng nghe, Ta sẽ giảng. Các tỳ kheo vâng dạ: – Bạch …

Đọc thêm »

Chùa Long Hoa

chualonghoa

– Hệ phái: Bắc Tông – Dòng: Lâm tế Chánh tông – Địa chỉ: 1250/41 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 1, phường Phú Mỹ, Quận 7 – Điện thoại: (08) 37854383 – Người sáng lập: Hòa thượng Thích Đức Long – Năm thành lập: 1902 – Năm Trùng tu: 1957, 1996 – Tổng diện tích đất: 13.668,75m2 – Diện tích xây dựng: 1.900m2 – Nguồn gốc đất: Do Phật tử hiến cúng – Đặc điểm: Chùa cổ – Di tích lịch sử cấp thành phố – Trụ trì tiền nhiệm: Hòa thượng Thích Đức Long – Trụ trì hiện tại: Hòa thượng Thích Viên Giác – Nguyên quán: Đồng Tháp – Năm sinh: 1928 – Giới phẩm: Hòa thượng – Giáo phẩm: * Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, năm suy cử 2012 * Chứng minh BTS GHPG Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, năm suy cử 2012 * Chứng minh – Cố vấn BTS GHPG Việt Nam Quận 7, năm suy cử 2012 – Được bổ nhiệm trụ trì năm: 1995 – Đặc điểm tình hình sinh hoạt: * Văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN Quận7 * Đạo tràng tu Bát Quan Trai: 2 kỳ/tháng * Trường nuôi …

Đọc thêm »

Chùa Kiều Đàm

chuakieudam

– Hệ phái: Bắc Tông Dòng: Lâm tế Chánh tông – Địa chỉ: Hẻm 793, số 83/6 Trần Xuân Soạn, khu phố 4, phường Tân Hưng, Quận 7 – Điện thoại: (08)22130373 – 01665167556 – Người sáng lập: Ni trưởng Thích nữ Như Tuấn – Năm thành lập: 1968 Năm Trùng tu: 1988, 2009 – Tổng diện tích đất: 3,425m2 Diện tích xây dựng: 2,588m2 – Nguồn gốc đất: Do Phật tử hiến cúng – Trụ trì tiền nhiệm: Ni trưởng Thích nữ Như Lượng – Trụ trì hiện tại: Sư cô Thích Nữ Đồng Trí – Nguyên quán: Thừa Thiên Huế Năm sinh: 1970 – Giới phẩm: Sư cô – Được bổ nhiệm trụ trì năm: 2006 – Đặc điểm tình hình sinh hoạt: Đạo tràng Đại Bi trì tụng hàng ngày – Các ngày húy trong năm: * 19/1 húy kỵ Hòa thượng Thích Giải An * 19/3 húy kỵ Hòa thượng Thích Giải Hậu – Số lượng Ni chúng hiện tại: 04 vị Tỳ kheo Ni, 03 vị Thức xoa, 01 vị Sa di Ni

Đọc thêm »

Chùa Giác Huệ

chugiachue

– Hệ phái: Bắc Tông – Dòng: Lâm tế Chánh tông – Địa chỉ: 5/8 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 3, phường Tân thuận Đông, Quận 7 – Điện thoại: 0909226197 (Đại đức Thích Hoằng Ninh) – Người sáng lập: Hòa thượng Thích Viên Giác – Năm thành lập: 1972 – Năm trùng tu: 1996, 2009 – Tổng diện tích đất: 2.293,1m2 – Diện tích xây dựng: 916m2 – Nguồn gốc đất: Do Phật tử hiến cúng – Trụ trì hiện tại: Hòa thượng Thích Viên Giác – Nguyên quán: Đồng Tháp – Năm sinh: 1928 – Giới phẩm: Hòa thượng – Giáo phẩm: * Ủy viên thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, năm suy cử: 2012 * Chứng minh Ban Trị Sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh, năm suy cử: 2012 * Chứng minh – Cố vấn Ban Trị Sự GHPGVN Quận 7, năm suy cử: 2012 – Được hợp thức hó trị trì năm: 2010 – Đặc điểm tình hình sinh hoạt: * Đạo tràng Bát Quan Trai Giới 2 kỳ/tháng * Đạo tràng Niệm Phật 4 kỳ/tháng * Cơm Từ thiện 2 kỳ/tháng * Hội Từ thiện Xã hội – Ngày …

Đọc thêm »

Tu Viện Định Thành

tuviendinhthanh

– Hệ phái: Bắc Tông Dòng: Lâm tế Chánh tông – Địa chỉ: 10A Phan Huy Thục, khu phố 2, phường Tân Kiểng, Quận 7 – Điện thoại: 01635912097 – Người sáng lập: Hòa thượng Thích Nhựt Thiện – Năm thành lập: 1964 – Năm Trùng tu: 1968, 1982, 1987, 1998, 2012 – Tổng diện tích đất: 1265,3m2 (636m2+629,3m2), Diện tích xây dựng: 1265,3m2 – Nguồn gốc đất: Do Hòa thượng Thích Nhựt Thiện tự mua và hai Phật tử Nguyễn Thị Út và Nguyễn Thị Khánh hiến cúng – Trụ trì tiền nhiệm: Hòa thượng Thích Nhựt Thiện, Đại đức Thích Nhựt Xuân – Trụ trì hiện tại: Ni sư Thích Nữ Lệ Mỹ – Nguyên quán: Sóc Trăng – Năm sinh: 1936 – Giới phẩm: Ni sư – Giáo phẩm: Ủy viên Phân Ban Ni giới Trung Ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, năm suy cử: 2007 – Được bổ nhiệm trụ trì năm: 1998 – Đặc điểm tình hình sinh hoạt: Đạo tràng Bát Quan Trai Giới – 4 kỳ/tháng – Số lượng Ni chúng hiện tại: 20 vị Tỳ kheo Ni, 02 vị Thức xoa

Đọc thêm »

Chùa Thiên Trúc

Chùa Thiên Trúc

Hệ phái: Bắc Tông – Dòng: Thiên thai Giáo quán tông – Địa chỉ: Hẻm 498, 28/19 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 2, phường Bình Thuận, Quận 7 – Điện thoại:(08) 38733292 – Website: chuathientruc.q7@gmail.com – Người sáng lập: Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh – Năm thành lập: 1968 – Năm trùng tu: 1978,1994, 1997, 2001, 2012 – Nguồn gốc đất: Có trước giải phóng -Tổng diện tích đất: 3,000m2 – Diện tích xây dựng: 2,065m2 – Trụ trì hiện nay: Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh – Nguyên quán: Quãng Nam – Năm sinh: 1945 – Giới phẩm: Hòa thượng – Chức vụ hiện tại: * Phó Trưởng Ban Pháp Chế Trung Ương GHPG Việt Nam – Năm suy cử: 2012 * Trưởng Ban BTS GHPGVN Quận 7 – Năm suy cử: 2012 – Được hợp thức hóa trụ trì năm: 2010 – Đặc điểm tình hình sinh hoạt: * Đạo tràng Bát Quan Trai Giới: 2 kỳ/tháng * Cơm Từ thiện: 2 kỳ/tháng * Nuôi chúng Điệu xuất gia – Số lượng Tăng chúng hiện tại: 08 vị Tỳ kheo, 09 vị Sadi, 24 chú Điệu

Đọc thêm »

Chùa Tân Long

Chùa Tân Long

– Hệ phái: Bắc Tông – Dòng: Lâm tế Chúc thánh – Địa chỉ: 9/5 Phan Huy Thục, khu phố 2, phường Tân Kiểng, Quận 7 – Điện thoại: (08) 37712131 – Người sáng lập: Do Hội Phật tử – Năm thành lập: 1963 – Năm trùng tu: 1979, 2004, 2007 – Tổng diện tích đất của tự viện: 256m2 – Diện tích xây dựng: 224m2 – Trụ trì tiền nhiệm: – Đại đức Thích Thiện Ân – Thượng tọa Thích Tâm Hồng – Hòa thượng Thích Long Trình – Trụ trì hiện nay: Đại đức Thích Tâm Toàn – Nguyên quán: Quãng Ngãi – Năm sinh: 1977 – Giới phẩm: Đại đức – Chức vụ hiện tại: Chánh thư ký BTS GHPGVN Quận 7 – Năm suy cử: 2012 – Được bổ nhiệm trụ trì năm: 2010 – Đặc điểm tình hình sinh hoạt: * Đạo tràng Bát Quan Trai Giới – 1 kỳ/tháng * Cơm Từ thiện – 2 kỳ/tháng – Các ngày húy kỵ trong năm: * 25/01 Hiệp kỵ Chư vị Tiền bối Hữu công * 17/11 Húy kỵ Hòa thượng Thích Long Trình – Số lượng Tăng chúng hiện tại: 06 vị Tỳ kheo, 04 …

Đọc thêm »

Chùa Quan Âm

chuaquanam

– Hệ phái: Bắc Tông Dòng: Lâm tế Chúc thánh – Địa chỉ: 585/38 Nguyễn Văn Quỳ, khu phố 1, phường Tân thuận Đông, Quận 7 – Điện thoại: (08) 22130648 – Người sáng lập: Ni trưởng Thích Nữ Tịnh An – Năm thành lập: 1964 – Năm trùng tu: 1993, 2004 – Tổng diện tích đất: 595,5m2 Diện tích xây dựng: 221m2 – Nguồn gốc đất: Do Phật tử hiến cúng – Trụ trì tiền nhiệm: Ni trưởng Thích Nữ Khiết Minh – Trụ trì hiện tại: Ni sư Thích Nữ Khiết Ngọc – Nguyên quán: Tiền Giang – Năm sinh: 1950 – Giới phẩm: Ni sư – Chức vụ hiện tại: Phó Ban Đặc trách Ni giới Quận 4 – Năm suy cử: 2007 – Được bổ nhiệm trụ trì năm: 2011 – Các ngày húy kỵ trong năm: 12/02 Húy kỵ Ni trưởng Thích Nữ Tịnh An – Số lượng Ni chúng hiện tại: 07 vị Tỳ kheo Ni, 04 vị Thức xoa, 03 vị Sadi Ni

Đọc thêm »