Thích Nhất Hạnh – Không diệt không sinh đừng sợ hãi – Không có gì sinh ra, không có gì mất đi

26/09/2021 4 lượt xem

Thích Nhất Hạnh - Không diệt không sinh đừng sợ hãi - Không có gì sinh ra, không có gì mất đi

Bản chất thực của chúng ta là bản chất không sinh không diệt. Chỉ khi nào ta chạm được vào bản chất chân thực đó, chúng ta mới chuyển đổi được nỗi sợ hãi mình không hiện hữu, đổi được cái lo trở thành hư không.