Kinh Chuyển Pháp Luân

10/09/2021 8 lượt xem

Kinh Chuyển Pháp Luân

Bài Pháp đầu tiên Ðức Phật giảng cho năm anh em Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển sau khi Ngài đắc đạo. Điểm chính Ðạo Phật, là Tứ Diệu Ðế và Bát Chánh Ðạo.