Kinh vu Lan Báo Hiếu – Mục Kiền Liên Bồ Tát

25/09/2021 5 lượt xem

Kinh vu Lan Báo Hiếu - Mục Kiền Liên Bồ Tát

Nghi thức tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu. PHẬT NÓIKINH VU LAN BỒNTa từng nghe lời tạc như vầy:Một thuở nọ Thế Tôn an trụ,Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên