Thập thiện nghiệp là gì?

11/06/2024 12 lượt xem

Thập thiện nghiệp là mười việc lành, không làm điều ác trong đời sống. Đây là 10 điều căn bản của người Phật tử, giúp lợi mình và lợi chúng sinh. Nó được chia thành 3 phần:

 • Thân: Bao gồm không sát sinh, không trộm cắp, và không tà dâm.
 • Khẩu: Bao gồm không nói dối, không nói thêu dệt, không nói lưỡi hai chiều, và không nói lời hung ác.
 • Ý: Bao gồm không tham lam, không giận hờn, và không si mê.

Hãy ghi nhớ thập thiện nghiệp bao gồm thân tam, khẩu tứ, ý tam tức là 3 thiện nghiệp đầu thuộc về “thân”, 4 thiện nghiệp sau thuộc về “khẩu”, và 3 thiện nghiệp cuối cùng thuộc về “ý”.

Ba việc lành của thân

Ba việc lành của thân là những hành động tốt mà chúng ta nên tuân thủ để sống một cuộc sống an lành và có ích.

 1. Không sát sanh: Đây là việc không giết hại sinh vật sống. Chúng ta nên tôn trọng mọi hình thức sống và không gây tổn thương cho chúng.
 2. Không trộm cắp: Đây là việc không lấy cắp tài sản của người khác. Chúng ta nên sống trung thực và tôn trọng quyền sở hữu của người khác.
 3. Không tà dâm: Đây là việc không thực hiện hành vi tà dâm, tôn trọng đạo đức và phẩm hạnh trong cuộc sống.

Bốn việc lành của khẩu

Bốn việc lành của khẩu trong đạo Phật là những hành động mà chúng ta nên tuân thủ để sống một cuộc sống an lành và có ích.

 1. Không nói dối: Đây là việc không thực hiện hành vi nói dối. Chúng ta nên sống trung thực và không gian dối với người khác 1.
 2. Không nói lời chia rẽ: Đây là việc không gây ra sự chia rẽ, không nói những lời gây phiền muộn cho người khác. Chúng ta nên tránh nói những điều gây xao lãng tinh thần và gây rạn nứt trong mối quan hệ.
 3. Không nói lời nặng lời: Đây là việc không sử dụng ngôn ngữ thô tục, xúc phạm hoặc gây tổn thương cho người khác. Chúng ta nên kiểm soát cách chúng ta diễn đạt để không làm tổn hại đến tinh thần của người khác.
 4. Không nói lời vô nghĩa: Đây là việc không nói những lời không có ý nghĩa, không mang giá trị hoặc không phù hợp với tình huống. Chúng ta nên sử dụng ngôn ngữ một cách có ý thức và tránh lãng phí

Ba việc lành của ý

 1. Không tham lam: Giữ tâm hồn không bị chi phối bởi lòng tham, luôn hài lòng và biết đủ.
 2. Không giận hờn: Kiểm soát cảm xúc giận dữ, phát triển lòng từ bi và sự kiên nhẫn.
 3. Không si mê: Tránh những suy nghĩ mê muội, phát triển trí tuệ và hiểu biết sâu sắc về cuộc sống và môi trường xung quanh.

Tóm lại, Thập thiện nghiệp bao gồm:

 1. Không sát sinh
 2. Không trộm cắp
 3. Không tà dâm (không dâm dục đối với tăng, ni)
 4. Không nói dối
 5. Không nói thêu dệt
 6. Không nói lưỡi hai chiều
 7. Không nói lời hung ác
 8. Không tham lam
 9. Không giận hờn
 10. Không si mê

Thực hành Thập thiện nghiệp giúp người Phật tử tạo ra những nghiệp lành, gieo duyên tốt lành cho bản thân và cho chúng sanh, từ đó đạt được sự an lạc và hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại và tương lai.

×