Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú

20/06/2016 8 lượt xem

Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú

Kinh này chép rằng: Bấy giờ Phật ở tại cõi trời Tịnh Cư. Ngài bảo các Vì sao Tu, Sao Diệu….28 tinh tú, 12 cung thần và các vị thiên chúng lưu hành giữa hư không