Tải Kinh – Sách miễn phí

KINH:

  1. Kinh Vô Lượng Thọ – Song ngữ chữ Hán & âm Hán Việt – Tỳ-kheo Bồ-tát giới Thích Thiện Trang dịch. Đạo tràng Tịnh Độ tông Chúng Cư Sĩ Diệu Âm chú thích và biên tập
  2. Kinh Nhật TụngChùa Phật Đà
  3. Kinh Người Áo TrắngThiền sư Thích Nhất Hạnh

PHẬT HỌC:

  1. An lạc trong từng bước chânThiền sư Thích Nhất Hạnh
  2. An trú trong hiện tạiThiền sư Thích Nhất Hạnh
  3. Phép lạ của sự tỉnh thứcThiền sư Thích Nhất Hạnh
  4. Trái tim của Bụt Thiền sư Thích Nhất Hạnh
  5. Không diệt không sinh đừng sợ hãi – Thiền sư Thích Nhất Hạnh

TỊNH ĐỘ:

  1. Hành trì Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương – Đạo tràng Tịnh Độ tông Chúng Cư Sĩ Diệu Âm chú thích và biên tập
  2. Pháp thập niệm ký số – Đạo tràng Tịnh Độ tông Chúng Cư Sĩ Diệu Âm chú thích và biên tập