Tải Kinh – Sách miễn phí

KINH:

 1. Kinh Vô Lượng Thọ – Song ngữ chữ Hán & âm Hán Việt – Tỳ-kheo Bồ-tát giới Thích Thiện Trang dịch. Đạo tràng Tịnh Độ tông Chúng Cư Sĩ Diệu Âm chú thích và biên tập
 2. Kinh Nhật TụngChùa Phật Đà
 3. Kinh Người Áo TrắngThiền sư Thích Nhất Hạnh
 4. Kinh Mi Tiên Vấn Đáp – Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm
 5. Kinh Mi Tiên Vấn Đáp – Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm – (Link 2)
 6. Kinh Pháp Cú – Lời Phật dạy – LỜI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỒNG VÀ XÃ HỘI Hợp Tuyển Từ Kinh Tạng Pāli (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam thực hiện
  Thế Giới Phật Giáo ấn tống)
 7. Kinh Pháp Cú – Lời Phật dạy – Dịch Việt: Hòa thượng Thích Thiện Siêu, 1959, 1998 – TỊNH MINH dịch Việt / thể kệ – Sài Gòn, PL. 2539 – TL. 1995. (Bản Kinh thường tụng)
 8. Kinh Nhân Quả Ba ĐờiViệt Dịch: HT Thích Thiền Tâm – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam  ( Link 1)
 9. Kinh Nhân Quả Ba ĐờiViệt Dịch: HT Thích Thiền TâmNhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội.  ( Link 2)
 10. Kinh Diệu Pháp Liên HoaHòa Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT HỌC:

 1. An lạc trong từng bước chânThiền sư Thích Nhất Hạnh
 2. An trú trong hiện tạiThiền sư Thích Nhất Hạnh
 3. Phép lạ của sự tỉnh thứcThiền sư Thích Nhất Hạnh
 4. Trái tim của Bụt Thiền sư Thích Nhất Hạnh
 5. Không diệt không sinh đừng sợ hãi – Thiền sư Thích Nhất Hạnh
 6. Con đường chuyển hóaThiền sư Thích Nhất Hạnh
 7. Sống Trong Thực Tại – Hòa Thượng: Viên Minh
 8. Dòng Đời Vô Tận – Hòa Thượng: Thích Trí Siêu
 9. Bước Đầu Học Phật Thiền sư Thích Thanh Từ
 10. Thực tại hiện tiền – Hòa Thượng Viên Minh

TỊNH ĐỘ:

 1. Hành trì Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương – Đạo tràng Tịnh Độ tông Chúng Cư Sĩ Diệu Âm chú thích và biên tập
 2. Pháp thập niệm ký số – Đạo tràng Tịnh Độ tông Chúng Cư Sĩ Diệu Âm chú thích và biên tập

THIỀN:

 1. Chánh niệm Thực tập Thiền quán – Ven. Henepola Gunaratana – Nguyễn Duy Nhiên biên dịch
 2. Thiền Tứ Niệm XứHòa Thượng Thích Trí Siêu
×