Kinh Phật

Kinh Phật, hay Phật pháp, là những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được ghi chép lại bởi các đệ tử sau khi Ngài nhập diệt. Kinh Phật là kho tàng tri thức vô giá bao hàm nhiều lĩnh vực như triết học, đạo đức, tâm lý, giáo dục,…

Kinh Phật, hay còn gọi là Sūtra trong tiếng Sanskrit và Sutta trong tiếng Pali, là những văn bản quan trọng nhất trong Phật giáo, chứa đựng lời dạy của Đức Phật. Những bản kinh này ban đầu được truyền khẩu từ thế hệ này sang thế hệ khác trước khi được ghi chép lại bằng văn tự. Kinh Phật không chỉ bao gồm giáo lý về đạo đức, chân lý và giải thoát mà còn là nguồn cảm hứng cho việc phát triển tâm linh, thiền định và đạo đức. Mỗi bản kinh thường bắt đầu với câu “Như vậy tôi nghe” (Như thị ngã văn), một cách xác nhận rằng những lời được nói ra là lời của Đức Phật.

Kinh Phật là một kho tàng tri thức vô giá và là lời chỉ dẫn quý báu cho cuộc sống. Đọc Kinh Phật giúp con người hiểu biết về bản thân, thế giới và con đường dẫn đến hạnh phúc chân thực.

Kinh Soi Gương

Đây là những điều tôi được nghe vào một thời mà tôn giả Đại Mục Kiện Liên đang cư trú giữa những người thuộc bộ tộc Bhagga, ở vườn Nai. Hôm ấy tôn giả Đại Mục Kiện Liên gọi các... Xem thêm

Kinh Quán Niệm Hơi Thở

Tôi nghe như sau: Hồi đó, Bụt còn ở tại nước Xá Vệ, cư trú trong vườn Kỳ Thọ với nhiều vị đại đệ tử nổi tiếng như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Ca Chiên Diên, Câu... Xem thêm

Kinh Phước Đức

Đây là những điều tôi được nghe hồi đức Thế Tôn còn cư trú gần thành Xá Vệ, tại tu viện Cấp Cô Độc, trong vườn Kỳ Đà. Hôm đó, trời đã vào khuya, có một thiên giả hiện xuống... Xem thêm

Kinh Người Bắt Rắn

Đây là những điều tôi được nghe hồi Bụt còn du hành ở Xá Vệ trong vườn Cấp Cô Độc và rừng cây Kỳ Đà. Dạo ấy, khất sĩ A Lê Sá, vốn xưa là người huấn luyện chim ưng,... Xem thêm

Kinh Mười Nguyện Phổ Hiền

Con xin đem ba nghiệp thanh tịnhKính lạy tất cả hằng sa BụtTrong các thế giới khắp mười phươngQuá khứ, vị lai và hiện tại. Thần lực của hạnh nguyện Phổ HiềnGiúp con có mặt khắp mọi nơiNơi đâu có... Xem thêm

Kinh Nghĩa Lý Siêu Việt về Không

Ðây là những điều tôi được nghe một thời hồi Bụt còn cư trú với những người thuộc bộ tộc Kuru trong làng Kalmasadamya. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các vị khất sĩ: “Bây giờ tôi muốn nói... Xem thêm

Kinh Kim Cương Gươm Báu Cắt Ðứt Phiền Não

Kệ tán Làm sao vượt sinh tửĐạt được thân Kim CươngTu tập theo lối nàoQuét được muôn huyễn tướngXin Bụt đem lòng thươngMở bày kho bí tạngVì tất cả chúng conĐem pháp mầu diễn xướng! Đây là những điều tôi... Xem thêm

Nghi thức tụng Kinh Phạm Võng

NGHI THỨC TỤNG BỒ TÁT GIỚI BÀI TÁN LƯ HƯƠNG Lò hương vừa ngún chiên đàn Khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa Lòng con kính ngưỡng thiết tha Ngửa mong chư Phật thương mà chứng minh. Nam mô... Xem thêm

Kinh Hải Đảo Tự Thân

Đây là những điều tôi được nghe hồi Bụt đang ở trong khu vườn xoài có nhiều bóng mát bên bờ sông Bạt Đà La ở nước Ma Kiệt Đà. Hồi đó hai vị tôn giả Xá Lợi Phất và... Xem thêm

Kinh Độ Người Hấp Hối

Đây là những điều tôi được nghe hồi Bụt còn cư trú tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà gần thành Xá Vệ. Một hôm trưởng giả Cấp Cô Độc bị bệnh nặng. Đại đức Xá... Xem thêm

Kinh Bốn Loại Thức Ăn

Ðây là những điều tôi đã được nghe vào một thời mà Bụt còn đang ở tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Ðộc gần thành Xá Vệ. Hôm ấy, Bụt bảo các thầy khất sĩ: “Có bốn loại thức ăn... Xem thêm

Nghi thức tụng Kinh Phổ Môn

DÂNG HƯƠNG Nguyện đem lòng thành kínhGởi theo đám mây hươngPhảng phất khắp mười phươngCúng dường ngôi Tam bảoThề trọn đời giữ đạoTheo tự tánh làm lànhCùng pháp giới chúng sanhCầu Phật từ gia hộTâm Bồ đề kiên cốChí tu... Xem thêm

   
×