Thần Chú

Thần chú trong Phật giáo, hay còn gọi là mantra, là những âm tiết tiếng Phạn có ý nghĩa sâu sắc và được sử dụng trong các nghi lễ tâm linh. Chúng được coi là biểu thức của năng lượng thiêng liêng và có khả năng tác động đến tâm trí và thực tại. Thần chú giúp người tu tập tập trung tâm ý, phát triển trí tuệ và tinh tấn trong hành trình tu tập.

Thần chú Địa Tạng Vương Bồ Tát

Thần chú Địa Tạng Vương Bồ Tát là một trong những thần chú phổ biến trong Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt là ở Đông Á. Ngài thường được gọi là Bồ tát của chúng sinh dưới địa ngục, vì... Xem thêm

Thần chú của Phật A Di Đà

Thần chú của Đức Phật A Di Đà là: Om Ami Dewa Hri Ý nghĩa thần chú Phật A Di Đà: Om: Âm thanh nguyên thủy, biểu tượng cho sự giác ngộ hoàn toàn. Ami: Biểu thị cho Đức Phật... Xem thêm

Thần chú của Đức Tara Xanh

Đức Tara Xanh là một trong những hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, được biết đến với lòng từ bi và lòng trắc ẩn vô biên. Thần chú của Đức Tara Xanh là một trong những câu... Xem thêm

Thần chú Dược Sư tiếng Phạn

Thần chú Tiếng Phạn TayataOm Bekandze BekandzeMaha BekandzeRadza Samudgate Soha Ý nghĩa của thần chú Phật Dược Sư Tayata: Đi quá giới hạn (ngoài Vòng luân hồi và Niết bàn) Om: Một từ rất phổ biến gợi lên sức mạnh... Xem thêm

Bạch Y Thần Chú

BẠCH Y QUAN-THẾ-ÂMĐẠI SĨ LINH CẢM THẦN CHÚ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát (3 Lần)Nam Mô PhậtNam Mô PhápNam Mô TăngNam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn... Xem thêm

Chú Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni

Chú Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni là gọi tắt của “Đại Liên Hoa Phong Kim Cang Bí Mật Như Ý Luân Chú”. Đây là bản chú được trích từ Như Ý Luân Đà La Ni Kinh. Kinh... Xem thêm

Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú

(Trích ở trong kinh Tiêu tai kiết tường nơi hàm chữ “Chi” trong Kinh ra) Kinh này chép rằng: Bấy giờ Phật ở tại cõi trời Tịnh Cư. Ngài bảo các Vì sao Tu, Sao Diệu….28 tinh tú, 12 cung... Xem thêm

Chú Vãng Sanh

Chú Vãng Sanh dùng để làm gì, tụng chú vãng sanh có lợi ích gì mà các chùa đều tụng I/ Thần Chú Vãng Sanh Tiếng Hán ( Bản thường tụng tại các chùa) Nam-mô a di đa bà dạ... Xem thêm

   
×