Tịnh độ

Pháp môn Tịnh độ, còn gọi là Niệm Phật, là một trong những pháp môn tu tập phổ biến nhất trong Phật giáo Đại thừa. Pháp môn này chú trọng vào việc niệm danh hiệu Phật A Di Đà với niềm tin rằng khi lâm chung, người tu tập sẽ được Phật A Di Đà tiếp dẫn về Cõi Cực Lạc, nơi an lành và thuận lợi cho việc tu hành giác ngộ.

Pháp môn Tịnh độ là một con đường tu tập, giản đơn và hiệu quả. Với niềm tin và sự tinh tấn, người tu tập pháp môn Tịnh độ có thể đạt được giác ngộ và giải thoát.

   
×