Hỏi đáp Phật Pháp

Hỏi đáp Phật Pháp là một nguồn tài nguyên giáo dục trực tuyến, nơi cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc liên quan đến Phật giáo. Nó bao gồm một loạt các câu hỏi và câu trả lời về các chủ đề như lịch sử Phật giáo, giáo lý, thực hành tâm linh, và triết lý sống. Trang web này phục vụ như một cầu nối giữa những người tìm kiếm kiến thức về Phật pháp và các chuyên gia, giúp mọi người hiểu sâu hơn về đạo Phật và áp dụng những bài học vào cuộc sống hàng ngày

Thập thiện nghiệp là gì?

1. Không sát sinh: Giải thích: Tránh việc giết hại, làm tổn thương các chúng sinh. Nuôi dưỡng lòng từ bi, yêu thương tất cả mọi sinh vật. Ví dụ: Ăn chay, hạn chế sử dụng các sản phẩm từ... Xem thêm

A Lại Da Thức là gì?

A Lại Da Thức là một khái niệm quan trọng trong Phật giáo Đại thừa, đặc biệt là trong Duy thức tông. A Lại Da Thức được hiểu là một thức thứ tám, nằm sau 7 thức còn lại (nhãn... Xem thêm

Ngã luận thủ là gì?

Ngã luận thủ là một trong bốn loại thủ, hay bám chấp, được nêu trong Phật giáo. Nó được định nghĩa là sự xác định “ngã” cho những thứ vô ngã. Nói cách khác, nó là sự tin tưởng rằng... Xem thêm

Bốn thủ

Giới cấm thủ là gì?

Giải thích thêm về giới cấm thủ: Giới cấm thủ là một trong bốn thủ, là một trong những chướng ngại lớn trên con đường tu tập của người Phật tử. Nó được định nghĩa là sự chấp thủ, bám... Xem thêm

Bốn thủ

Dục thủ là gì?

Dục thủ là một khái niệm phức tạp, và nó có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Ở một mức độ cơ bản, dục thủ là sự bám chấp vào những đối tượng dục giới, bao gồm năm... Xem thêm

Bốn thủ

Kiến thủ là gì?

Kiến thủ là một trong bốn thủ, là sự chấp trước vào một quan điểm, nhận thức sai lầm, trái với chân lý. Kiến thủ có thể là chấp trước vào một quan điểm thường hằng, cho rằng thế giới... Xem thêm

Bốn thủ

Cảm thọ là gì?

Cảm thọ là một trong năm uẩn phi vật chất (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) hợp thành con người, là khía cạnh của tâm, là sự phản ứng của tâm đối với các đối tượng tiếp xúc. Cảm thọ có... Xem thêm

Ngũ uẩn là gì?

Ngũ uẩn là một khái niệm quan trọng trong Phật giáo, được dùng để chỉ năm yếu tố cấu thành nên con người, bao gồm: Sắc uẩn (Rūpa-skandha): là yếu tố vật chất, bao gồm năm căn (nhãn, nhĩ, tĩ,... Xem thêm

Thất bồ đề phần là gì?

Thất bồ đề phần là bảy yếu tố giác ngộ, là những phương tiện giúp hành giả tu tập để đạt tới giác ngộ, giải thoát. Thất bồ đề phần được nhắc đến trong Kinh Tương Ưng Bộ, Nikâya Samyutta,... Xem thêm

Sau cuộc vấn đáp

Khi dứt các câu hỏi và đáp giữa đức vua Mi-lan-đà và đại đức Na-tiên, ngay lúc ấy, phát sanh hiện tượng phi thường là quả địa cầu dày bốn mươi do tuần rung động, rung chuyển dữ dội, sấm... Xem thêm

Mi Tiên Vấn Đáp

244. Về người bắn cung

Đức vua Mi-lan-đà nói: – Thưa đại đức, ví dụ thật là quá nhiều. Dường như trên thế gian có vật gì, có sự kiện nào, đại đức đều có thể lấy làm ví dụ, khả dĩ so sánh, đối... Xem thêm

Mi Tiên Vấn Đáp

243. Về vật thực

– Về vật thực, có ba điều cần phải nghiên cứu, tâu đại vương. Thứ nhất, vật thực hằng nuôi mạng chúng sanh, cũng vậy, bậc hành giả cần trợ giúp cho tất cả chúng sanh. Thứ hai, vật thực... Xem thêm

Mi Tiên Vấn Đáp

   
×