Phật học

Phật học là chuyên mục tổng hợp tất cả các bài viết về việc thực tập nhìn sâu, quán chiếu để đạt đến cảnh giới niết bàn, an lạc và giải thoát thật sự. Tìm sự cứu rỗi, giúp ta buôn bỏ mọi buồn phiền vì vô minh không còn bị trói buộc vào một ý niệm nào, chấm dứt ý niệm về hạnh phúc.

Hòa giải

Ta phải làm gì khi ta gây tổn thương cho người khác và khi họ trở thành kẻ thù của ta? Người đó có thể là một người thân trong gia đình hay là một người bạn. Ta chẳng cần... Xem thêm

An lạc từng bước chân

   
×