Con Đường Giác Ngộ Con Đường Giác Ngộ

Mới nhất

Năm triền cái là gì

Năm triền cái là gì?

Năm triền cái trong Phật giáo, là năm loại chướng ngại tâm lý mà người hành thiền cần phải vượt qua để đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Cụ thể, năm triền cái bao gồm: Tham dục (Kamacchanda):... Xem thêm

Hỏi đáp Phật Pháp

Kinh Soi Gương

Kinh Soi Gương

Đây là những điều tôi được nghe vào một thời mà tôn giả Đại Mục Kiện Liên đang cư trú giữa những người thuộc bộ tộc Bhagga, ở vườn Nai. Hôm ấy tôn giả Đại Mục Kiện Liên gọi các... Xem thêm

Kinh Phật

Thần chú Địa Tạng Vương Bồ Tát

Thần chú Địa Tạng Vương Bồ Tát

Thần chú Địa Tạng Vương Bồ Tát là một trong những thần chú phổ biến trong Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt là ở Đông Á. Ngài thường được gọi là Bồ tát của chúng sinh dưới địa ngục, vì... Xem thêm

Thần Chú

Phật học

Kinh Phật

Kinh Quán Niệm Hơi Thở

Kinh Quán Niệm Hơi Thở

Tôi nghe như sau: Hồi đó, Bụt còn ở tại nước Xá Vệ, cư trú trong vườn Kỳ Thọ với nhiều vị đại đệ tử nổi tiếng như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Ca Chiên Diên, Câu... Xem thêm

Kinh Phước Đức

Kinh Phước Đức

Đây là những điều tôi được nghe hồi đức Thế Tôn còn cư trú gần thành Xá Vệ, tại tu viện Cấp Cô Độc, trong vườn Kỳ Đà. Hôm đó, trời đã vào khuya, có một thiên giả hiện xuống... Xem thêm

Kinh Người Bắt Rắn

Kinh Người Bắt Rắn

Đây là những điều tôi được nghe hồi Bụt còn du hành ở Xá Vệ trong vườn Cấp Cô Độc và rừng cây Kỳ Đà. Dạo ấy, khất sĩ A Lê Sá, vốn xưa là người huấn luyện chim ưng,... Xem thêm

Kinh Mười Nguyện Phổ Hiền

Kinh Mười Nguyện Phổ Hiền

Con xin đem ba nghiệp thanh tịnhKính lạy tất cả hằng sa BụtTrong các thế giới khắp mười phươngQuá khứ, vị lai và hiện tại. Thần lực của hạnh nguyện Phổ HiềnGiúp con có mặt khắp mọi nơiNơi đâu có... Xem thêm

Kinh Nghĩa Lý Siêu Việt về Không

Kinh Nghĩa Lý Siêu Việt về Không

Ðây là những điều tôi được nghe một thời hồi Bụt còn cư trú với những người thuộc bộ tộc Kuru trong làng Kalmasadamya. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các vị khất sĩ: “Bây giờ tôi muốn nói... Xem thêm

Kinh Nikaya

Thần Chú

Thần chú của Phật A Di Đà

Thần chú của Phật A Di Đà

Thần chú của Đức Phật A Di Đà là: Om Ami Dewa Hri Ý nghĩa thần chú Phật A Di Đà: Om: Âm thanh nguyên thủy, biểu tượng cho sự giác ngộ hoàn toàn. Ami: Biểu thị cho Đức Phật... Xem thêm

Thần chú của Đức Tara Xanh

Thần chú của Đức Tara Xanh

Đức Tara Xanh là một trong những hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, được biết đến với lòng từ bi và lòng trắc ẩn vô biên. Thần chú của Đức Tara Xanh là một trong những câu... Xem thêm

Thần chú Dược Sư tiếng Phạn

Thần chú Dược Sư tiếng Phạn

Thần chú Tiếng Phạn TayataOm Bekandze BekandzeMaha BekandzeRadza Samudgate Soha Ý nghĩa của thần chú Phật Dược Sư Tayata: Đi quá giới hạn (ngoài Vòng luân hồi và Niết bàn) Om: Một từ rất phổ biến gợi lên sức mạnh... Xem thêm

Tịnh độ

Hỏi đáp Phật Pháp

Thiểu dục tri túc là gì?

Thiểu dục tri túc là gì?

Thiểu dục tri túc (ít muốn, biết đủ) là một triết lý sống mang giá trị nhân văn sâu sắc, được đề cao trong nhiều nền văn hóa và tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo. Nó thể hiện lối... Xem thêm

Hạnh Đầu Đà là gì?

Hạnh Đầu Đà là gì?

Hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh trong Phật giáo, nhằm mục đích tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não trần cấu, hướng đến giác ngộ. Lịch sử: Thời Đức Phật: Nhiều vị Tăng... Xem thêm

Thập thiện nghiệp là gì?

Thập thiện nghiệp là gì?

Thập thiện nghiệp là mười việc lành, không làm điều ác trong đời sống. Đây là 10 điều căn bản của người Phật tử, giúp lợi mình và lợi chúng sinh. Nó được chia thành 3 phần: Thân: Bao gồm... Xem thêm

×