Bài viết của Thiện Chơn

Thuyết pháp và nghe pháp

Đức Phật xưa kia thuyết pháp tùy theo căn cơ người nghe, Ngài không có dạy độc nhất một pháp môn. Sau thời Phật nhập Niết bàn, các đệ tử của Ngài, dù đã chứng thánh quả nhưng không đủ... Xem thêm

Giúp kẻ thù

Thuở xưa bên Trung Hoa, thời chiến quốc, giữa hai nước Sở và Tề có một con sông ngăn đôi biên giới. Dân chúng ở hai bên sông cùng trồng dưa giống nhau, nhưng không hiểu sao dưa của dân... Xem thêm

Mẹ chồng nàng dâu

Có một cặp vợ chồng mới cưới nhau và người vợ theo phong tục tập quán phải về nhà chồng. Chẳng may người chồng còn mẹ, và ngay từ đầu mẹ chồng nàng dâu đã đụng độ với nhau về... Xem thêm

Kiến thủ là gì?

Kiến thủ là một trong bốn thủ, là sự chấp trước vào một quan điểm, nhận thức sai lầm, trái với chân lý. Kiến thủ có thể là chấp trước vào một quan điểm thường hằng, cho rằng thế giới... Xem thêm

Cảm thọ là gì?

Cảm thọ là một trong năm uẩn phi vật chất (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) hợp thành con người, là khía cạnh của tâm, là sự phản ứng của tâm đối với các đối tượng tiếp xúc. Cảm thọ có... Xem thêm

Ngũ uẩn là gì?

Ngũ uẩn là một khái niệm quan trọng trong Phật giáo, được dùng để chỉ năm yếu tố cấu thành nên con người, bao gồm: Sắc uẩn (Rūpa-skandha): là yếu tố vật chất, bao gồm năm căn (nhãn, nhĩ, tĩ,... Xem thêm

Thất bồ đề phần là gì?

Thất bồ đề phần là bảy yếu tố giác ngộ, là những phương tiện giúp hành giả tu tập để đạt tới giác ngộ, giải thoát. Thất bồ đề phần được nhắc đến trong Kinh Tương Ưng Bộ, Nikâya Samyutta,... Xem thêm

Tứ vô lượng tâm

Tứ vô lượng tâm là bốn trạng thái tâm thức cao thượng của con người, bao gồm: Từ: Tâm mong muốn cho tất cả chúng sinh đều được hạnh phúc và an lạc. Bi: Tâm xót thương những chúng sinh... Xem thêm

Bát quan trai

Bát quan trai là tám giới mà người Phật tử tại gia có thể thọ trì trong một ngày một đêm, từ sáng đến sáng hôm sau. Bát là tám, quan là cửa, trai là ăn chay. Bát quan trai... Xem thêm

Giới luật trong nhà Phật

Giới luật nhà Phật là những quy tắc đạo đức và hành vi mà các Phật tử phải tuân theo. Giới luật nhằm mục đích giúp các Phật tử sống một cuộc sống đạo đức và có ý nghĩa, tránh... Xem thêm

Bạch Y Thần Chú

BẠCH Y QUAN-THẾ-ÂMĐẠI SĨ LINH CẢM THẦN CHÚ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát (3 Lần)Nam Mô PhậtNam Mô PhápNam Mô TăngNam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn... Xem thêm