Thích Nhất Hạnh

Thích Nhất Hạnh

Thiền sư Thích Nhất Hạnh – Một vị thiền sư, nhà văn và nhà hoạt động hòa bình lỗi lạc

1. Tiểu sử:

 • Sinh: 1926 tại làng Thành Trung, Thừa Thiên Huế
 • Xuất gia: 1942 tại Tổ đình Từ Hiếu
 • Tu học:
  • Đại học Phật giáo Sài Gòn
  • Đại học Princeton và Columbia (Mỹ)
 • Hoạt động:
  • Lập Trường Thanh niên Phụng sự Xã hội (1961)
  • Lập Làng Mai (1966) tại Pháp
  • Kêu gọi hòa bình cho Chiến tranh Việt Nam
  • Thuyết giảng về Phật giáo trên toàn thế giới
 • Giải thưởng: Giải Nobel Hòa bình (đề cử năm 1967)
 • Viên tịch: 2022 tại Làng Mai

2. Thành tựu:

 • Giáo lý:
  • Phát triển Thiền chánh niệm – ứng dụng thiền vào cuộc sống hiện đại
  • Nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, lòng từ bi và sự hiểu biết
 • Văn học:
  • Viết hơn 130 tác phẩm về Phật giáo, thiền định, và cuộc sống
  • Sách được dịch sang nhiều ngôn ngữ, ảnh hưởng rộng khắp
 • Hoạt động hòa bình:
  • Kêu gọi chấm dứt chiến tranh Việt Nam
  • Vận động hòa bình cho các khu vực xung đột trên thế giới
  • Góp phần xây dựng đối thoại và hòa giải

3. Di sản:

 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh được xem là một trong những nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng nhất thế giới
 • Làng Mai trở thành trung tâm thiền định và tu học Phật giáo quốc tế
 • Giáo lý và sách vở của Thầy được hàng triệu người trên thế giới theo học và thực hành
 • Thầy truyền cảm hứng cho nhiều người sống một cuộc sống tỉnh thức, từ bi và hạnh phúc

Sách của tác giả

×