Tịnh Không

Tịnh Không

Pháp sư Tịnh Không – Vị Đại Sư Truyền Bá Phật Pháp Nổi Tiếng

Thích Tịnh Không (1927-2022), tục danh Từ Nghiệp Hồng, là một vị cao tăng lỗi lạc của Phật giáo Trung Quốc, được biết đến rộng rãi trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam và trên thế giới. Ngài dành trọn cuộc đời hoằng dương Pháp môn Tịnh Độ, góp phần to lớn trong việc truyền bá Phật pháp và lợi lạc cho.

Tiểu sử:

 • Sinh ngày 13 tháng 3 năm 1927 tại Dịch Trì, An Huy, Trung Quốc.
 • Xuất gia năm 1949 tại chùa Linh Ẩm, Tô Châu.
 • Năm 1957, sang Singapore và Malaysia hoằng pháp.
 • Năm 1982, thành lập Trung tâm Hoằng Pháp Phật giáo Quốc tế tại Seattle, Hoa Kỳ.
 • Viên tịch vào ngày 26 tháng 7 năm 2022 tại Singapore.

Công Hạnh:

 • Giảng kinh: Pháp sư Tịnh Không nổi tiếng với khả năng giảng giải kinh điển Phật giáo một cách dễ hiểu, thu hút đông đảo người nghe. Ngài đã giảng giải hơn 50 bộ kinh, bao gồm Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Pháp Hoa, Kinh Lăng Nghiêm,…
 • Hoằng pháp: Ngài đã thành lập nhiều trung tâm Phật giáo và tổ chức vô số khóa tu, hội thảo Phật giáo trên khắp thế giới, góp phần truyền bá Phật pháp đến với hàng triệu người.
 • Sáng tác: Pháp sư Tịnh Không đã sáng tác nhiều tác phẩm Phật giáo giá trị, trong đó nổi tiếng nhất là bộ sách “Giảng giải Kinh A Di Đà”.
 • Cải tiến việc tu hành: Ngài chủ trương việc tu hành theo pháp môn Tịnh Độ, đề cao việc niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh Tịnh Độ.

Di sản:

 • Pháp sư Tịnh Không được xem là một trong những vị cao tăng có ảnh hưởng lớn nhất trong thời đại hiện nay. Ngài đã góp phần to lớn trong việc Phật giáo Trung Quốc và truyền bá Phật pháp ra toàn thế giới.
 • Di sản của Ngài bao gồm hàng trăm bài giảng kinh, nhiều tác phẩm Phật giáo, và hàng triệu người đệ tử trên khắp thế giới.

Tóm lại:

Pháp sư Tịnh Không là một vị cao tăng lỗi lạc, đã cống hiến trọn cuộc đời cho việc hoằng dương Phật pháp. Ngài được kính ngưỡng bởi sự uyên thâm Phật pháp, lòng từ bi rộng lớn và khả năng truyền giảng kinh điển một cách dễ hiểu. Di sản của Ngài sẽ tiếp tục truyền cảm hứng và lợi lạc cho众生 trong nhiều thế hệ tới.

Sách của tác giả

×