An trú trong hiện tại

Tác giả: Thích Nhất Hạnh

Thể loại: Phật học

30/03/2024 26 lượt xem

Giới thiệu Mục lục Đọc PDF

“Sách An trú trong hiện tại” là một tác phẩm của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Trong cuốn sách này, Thiền sư Thích Nhất Hạnh hướng dẫn về việc an trú trong hiện tại, tìm được an lạc trong giây phút hiện tại và thấy cuộc đời là mầu nhiệm. Đây là một bộ kinh về thiền định căn bản của Nam tông, nhưng Bắc tông cũng thực tập theo. Tựa đề “An trú trong hiện tại” đã được Thiền sư Nhất Hạnh dùng để gọi kinh Quán Niệm Hơi Thở, mà ông viết quyển sách này dựa trên kinh đó. Kinh này là một phần của thiền định căn bản, và nó giúp chúng ta tìm thấy sự bình an và hạnh phúc trong hiện tại

Sách cùng tác giả

Sách cùng thể loại

×