Thích Trí Siêu

Thích Trí Siêu

Hòa thượng Thích Trí Siêu

Tên khai sinh: Lê Mạnh Thát

Sinh nhật: 15 tháng 4 năm 1944

Nơi sinh: Làng Cu Hoan, xã Hải Thiện, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Pháp danh: Thích Trí Siêu

Chức vụ:

 • Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam Việt (1983-1986)
 • Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1983-1992)
 • Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1992-1997)
 • Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1997-2008)
 • Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam Việt (2008-nay)

Thành tựu:

 • Có công lớn trong việc thống nhất Giáo hội Phật giáo Việt Nam sau khi chia rẽ do chiến tranh
 • Đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam, bao gồm việc xây dựng các trường học Phật giáo, đào tạo tăng ni, và tổ chức các hoạt động Phật giáo
 • Là một nhà nghiên cứu Phật giáo uyên thâm, đã xuất bản nhiều sách và bài báo về Phật giáo
 • Được nhiều người kính trọng và ngưỡng mộ vì đạo đức cao đẹp và trí tuệ uyên bác

Sự kiện nổi bật:

 • Năm 1975: Thích Trí Siêu tham gia thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
 • Năm 1983: Thích Trí Siêu được bầu làm Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam Việt
 • Năm 1988: Thích Trí Siêu bị bắt giam vì tham gia các hoạt động yêu nước
 • Năm 1992: Thích Trí Siêu được trả tự do và được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
 • Năm 1997: Thích Trí Siêu được bầu làm Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
 • Năm 2008: Thích Trí Siêu được bổ nhiệm làm Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam Việt

Hòa thượng Thích Trí Siêu là một trong những vị lãnh đạo Phật giáo uy tín và được kính trọng nhất tại Việt Nam. Ông đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam và được xem là một biểu tượng của hòa bình và thống nhất.

Sách của tác giả

×