Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú

Thể loại: Thần chú

19/04/2024 164 lượt xem

Giới thiệu Đọc PDF

Kinh Tiêu Tai Cát Tường ghi lại lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về một thần chú quan trọng. Thần chú này được gọi là Xí Thịnh Quảng Ðại Uy Ðức Đà La Ni và có khả năng giải quyết tai họa trong cuộc sống phàm trần.

Theo kinh, khi áp dụng thần chú này, người cần tập trung vào việc niệm chú từ 108 đến 1000 lần. Thần chú sẽ giúp tiêu trừ mọi loại trở ngại và nguy cơ tiềm ẩn. Đặc biệt, nó hoạt động tốt tại những nơi có ảnh hưởng của 5 ngôi sao xâm lăng: Sao La Hầu, Sao Nhuế, Sao Bột, và Sao Yêu. Khi người dân tuân theo pháp lập chương trình kỳ hạn để niệm thần chú này, mọi điều chướng ngại và tai hại sẽ được trừ diệt.

Sách cùng thể loại

×