Thần chú Thủ Lăng Nghiêm

Thể loại: Thần chú

25/04/2024 87 lượt xem

Giới thiệu Đọc PDF

Chú Lăng Nghiêm, còn được gọi là Chú Thủ Lăng Nghiêm hay Thủ Lăng Nghiêm Đà La Ni, là một thần chú quan trọng trong Phật giáo, đặc biệt là trong các dòng Phật giáo Bắc truyền như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.

Tên gọi “Lăng Nghiêm” được phiên âm từ tiếng Phạn “Shurangama“, có nghĩa là “Đại Định Kiên cố“. Nó hàm ý về bản thể Phật tính, hay chân tâm bất biến vốn có của mọi chúng sinh, được đề cập trong nhiều trường phái Phật giáo.

Lịch sử:

  • Chú Lăng Nghiêm được ghi chép lại trong Kinh Lăng Nghiêm, thuộc Đại Tạng Kinh Phật Nam tông và Bắc tông.
  • Kinh này kể về câu chuyện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng Chú Lăng Nghiêm cho A-nan Đà và các vị Tỳ-kheo khác để giúp họ thoát khỏi ma chướng.
  • Chú Lăng Nghiêm được xem là một trong những thần chú dài và khó nhất trong Phật giáo, đòi hỏi người trì tụng phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm thức và kỹ thuật trì tụng.

Lợi ích:

  • Công năng và diệu dụng: Chú Lăng Nghiêm được tin rằng có khả năng tiêu trừ ma chướng, giúp hành giả an trụ đại định, phá tan si mê, thành tựu trí tuệ và công đức.
  • Bảo vệ chánh pháp: Chú Lăng Nghiêm được xem là “cốt tuỷ” của Phật giáo, có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chánh pháp và lợi lạc tất cả chúng sinh.
  • Hành trang tu tập: Việc trì tụng Chú Lăng Nghiêm được xem là hành trang tinh thần cần thiết cho người tu Phật, giúp họ trên con đường giác ngộ.

Lưu ý:

  • Việc trì tụng Chú Lăng Nghiêm cần được thực hiện với sự hướng dẫn của thầy tu uyên thâm, có hiểu biết sâu sắc về kinh điển và nghi thức trì tụng.
  • Cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm thức, giữ gìn giới luật và tinh thần thanh tịnh khi trì tụng.
  • Không nên trì tụng Chú Lăng Nghiêm với mục đích cầu xin danh lợi, vật chất, mà cần đặt trọng tâm vào việc tu tập giác ngộ và lợi lạc chúng sinh.

Sách cùng thể loại

×