Thích Trí Tịnh

Thích Trí Tịnh

Thích Trí Tịnh (thượng Trí hạ Tịnh; 1917 – 2014), thế danh Nguyễn Văn Bình, húy Nhựt Bình, tự Trí Tịnh, hiệu Thiện Chánh, bút hiệu Hân Tịnh tỳ kheo, là một nhà sư thuộc dòng Lâm Tế gia phổ đời thứ 41 tại Việt Nam. Ông từng là Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch UBTW Mặt trật Tổ quốc Việt Nam. Hòa thượng là người có công rất lớn trong việc điều hành và phát triển giáo hội Phật giáo Việt Nam, là bậc tùng lâm của giáo hội. Ông đồng thời cũng là một cao tăng Việt Nam đã có công phiên dịch Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa từ bản chữ Hán ra tiếng Việt, cùng nhiều bộ kinh khác. Ngoài ra, ông còn nổi danh qua việc truyền bá, phát triển pháp môn Tịnh Độ tại Việt Nam và được hàng tín đồ tôn xưng là Sơ tổ của Tông Tịnh Độ Việt Nam.

Hòa thượng Thích Trí Tịnh sinh ngày 17 tháng 10, 1917 tại làng Mỹ An Hưng (tục gọi là Cái Tàu Thượng) thuộc quận Châu Thành, tỉnh Sa Đéc (nay là xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) trong một gia đình nông dân, và tin theo đạo Phật123. Ông qua đời vào ngày 28 tháng 3, 2014 tại chùa Vạn Đức, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, và được an táng tại Bảo tháp Phù Thi, cùng chùa Vạn Đức.

Sách của tác giả

×