Tám bài kệ chuyển hóa Tâm

19/01/2024 663 lượt xem

(THE EIGHT VERSES ON TRANSFORMING THE MIND)

by Geshe Langri Thangpa

 1. Để đạt mục đích tối thượng,
  Nghĩ đến tất cả chúng sinh
  Quý hơn viên ngọc như ý
  Con sẽ luôn trân quý họ.
 2. Nguyện khi tiếp xúc người khác
  Con xem mình là người dưới,
  Và tận sâu trong đáy lòng,
  Tôn quý họ như bậc thầy.
 3. Giữ tâm trong từng hành động,
  Mỗi khi niệm xấu khởi lên
  Não hại mình và kẻ khác,
  Con nguyện đối phó, dứt trừ.
 4. Với người khó thương, sân hận,
  Hay người ác độc, khổ đau,
  Xin được ôm họ vào lòng,
  Như vừa tìm được của báu.
 5. Với những người từng đố kỵ,
  Hành hung, vu khống, miệt thị,
  Con xin lãnh phần thua thiệt,
  Nhường họ phần thắng vinh quang.
 6. Ngay cả người được giúp đỡ,
  Hoặc người con đặt niềm tin,
  Trở mặt hất hủi bất công,
  Con vẫn xem như bậc thầy.
 7. Xin dâng an vui, hạnh phúc,
  Đến chúng sinh là mẹ cha,
  Tất cả đớn đau của họ,
  Con xin âm thầm lãnh nhận.
 8. Nguyện giữ những pháp hành này,
  Không nhiễm “tám bụi thế gian*”
  Nguyện thấy các pháp như huyễn,
  Không dính mắc, đạt giải thoát.

* Tám bụi thế gian là: được, mất, khen, chê, vinh, nhục, sướng, khổ.

Hòa Thượng Thích Trí Siêu dịch 16/1/19

×