Kinh Cứu Khổ

Thể loại: Kinh Phật

22/04/2024 100 lượt xem

Giới thiệu Đọc PDF

Kinh Cứu Khổ Cứu Nạn Phật Quan Âm

Kinh Cứu Khổ Cứu Nạn Phật Quan Âm, còn được gọi là Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ, là một bài kinh Phật giáo thuộc Phương đẳng bộ, nằm trong Vạn Tự Chánh Tục Tạng Kinh (quyển 1, số 34). Kinh này được cho là do các bậc cao tăng Ấn Độ soạn thuật.

Nội dung chính của Kinh Cứu Khổ tập trung vào việc ca ngợi lòng từ bi vô bờ bến của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, vị Bồ Tát luôn sẵn sàng cứu độ chúng sinh thoát khỏi mọi khổ ách, tai ương.

Kinh cũng nêu ra lợi ích khi trì tụng Kinh Cứu Khổ, bao gồm:

Thoát khỏi ngục tù

Cứu chữa bệnh nặng

Tai qua nạn khỏi

Giúp gia đạo bình an, may mắn

Cách trì tụng Kinh Cứu Khổ:

Có thể tụng kinh bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, miễn là tâm thanh tịnh.

Nên tụng kinh trước Phật đài, tượng Phật Quan Âm.

Khi tụng kinh, cần giữ cho thân tâm thanh tịnh, nhất tâm niệm Phật.

Có thể tụng kinh theo bản in hoặc nghe kinh qua các bản thu âm.

Lưu ý:

Việc trì tụng Kinh Cứu Khổ chỉ có hiệu quả khi đi kèm với lòng thành tâm thực hành, sống theo lời Phật dạy, làm nhiều việc thiện.

Không nên tụng kinh với mục đích cầu xin danh lợi, vật chất.

Sách cùng thể loại

×