Thích Thanh Từ

Thích Thanh Từ

Thiền sư Thích Thanh Từ:

Thông tin sơ lược:

 • Tên khai sinh: Trần Hữu Phước (sau đổi thành Trần Thanh Từ)
 • Sinh: 24 tháng 7 năm 1924 (Giáp Tý)
 • Xuất gia: 15 tháng 7 năm 1949 (Kỷ Sửu)
 • Viên tịch: 21 tháng 11 năm 2023 (Quý Mão)
 • Pháp danh: Thích Thanh Từ
 • Chức vụ: Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN)
 • Công trạng:
  • Người có công lớn trong việc phục hưng dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử.
  • Là nhà nghiên cứu, dịch thuật và giảng giải Phật học uyên thâm.
  • Sáng lập Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử và nhiều cơ sở Phật giáo khác.
  • Có nhiều ấn phẩm về thiền được phổ biến rộng rãi.

Đóng góp:

 • Phục hưng thiền Trúc Lâm Yên Tử:
  • Thích Thanh Từ đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu, truyền bá và phát triển thiền Trúc Lâm Yên Tử.
  • Ông đã sáng lập Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, nơi trở thành trung tâm tu học thiền uy tín hàng đầu Việt Nam.
  • Nhờ công lao của Thích Thanh Từ, thiền Trúc Lâm Yên Tử đã được hồi sinh và ngày càng thu hút nhiều người tu học.
 • Nghiên cứu, dịch thuật và giảng giải Phật học:
  • Thích Thanh Từ là một nhà nghiên cứu Phật học uyên thâm.
  • Ông đã dịch thuật nhiều kinh, luận Phật giáo sang tiếng Việt và có nhiều bài giảng Pháp được đông đảo Phật tử yêu thích.
  • Các tác phẩm của Thích Thanh Từ đã góp phần quan trọng trong việc phổ biến Phật giáo đến với đại chúng.
 • Sáng lập các cơ sở Phật giáo:
  • Ngoài Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, Thích Thanh Từ còn sáng lập nhiều cơ sở Phật giáo khác như: Thiền viện Thường Chiếu, Bệnh viện Từ Dũ, Trường Đại học Phật giáo Nam Việt…
  • Các cơ sở này đã góp phần to lớn trong việc đào tạo Tăng Ni, cung cấp dịch vụ y tế và giáo dục cho người dân.

Di sản:

 • Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử:
  • Là trung tâm tu học thiền uy tín hàng đầu Việt Nam.
  • Nơi thu hút đông đảo Tăng Ni và Phật tử đến tu học và tham quan.
 • Các ấn phẩm về thiền:
  • Được phổ biến rộng rãi và được nhiều người yêu thích.
  • Góp phần quan trọng trong việc truyền bá thiền học Việt Nam.
 • Dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử:
  • Được hồi sinh và ngày càng phát triển.
  • Góp phần quan trọng trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc Phật giáo Việt Nam.

Thích Thanh Từ là một vị thiền sư uyên thâm, một nhà nghiên cứu Phật học lỗi lạc và một nhà lãnh đạo Phật giáo tài ba. Ông đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam. Di sản của Thích Thanh Từ sẽ còn mãi mãi được ghi nhớ và trân trọng bởi các thế hệ Tăng Ni và Phật tử Việt Nam.

Sách của tác giả

×