Bước đầu học Phật

Tác giả: Thích Thanh Từ

Thể loại: Phật học

03/04/2024 170 lượt xem

Giới thiệu Mục lục Đọc PDF

Cuốn sách “Bước đầu học Phật” của Hòa Thượng Thích Thanh Từ là một tài liệu quý giá dành cho những người mới bắt đầu tìm hiểu về đạo Phật. Với cách diễn đạt đơn giản, lời văn dễ hiểu và ví dụ minh họa cụ thể, tác phẩm này giới thiệu khái quát và đầy đủ những vấn đề cốt lõi trong Phật giáo.

Trong quyển sách, Thầy Thích Thanh Từ đã khái quát lại xương sống của Phật giáo, giúp người đọc hiểu rõ hơn về tinh thần Phật giáo và hướng dẫn cách tu tập đúng đắn. Thầy đã phỉ báng những hoạt động mê tín và nhấn mạnh rằng cách duy nhất để tiến gần đến Niết-bàn là quay về với chân tâm và thoát khỏi luân hồn.

Dù cuốn sách này có thể khó đọc đối với những người hoàn toàn chưa biết gì về đạo Phật, nhưng với những người thật lòng muốn theo đuổi con đường tu tập, đây là một tài liệu thiết yếu cho những bước đầu tiên

Sách cùng tác giả

Sách cùng thể loại

×