Bát Nhã Trực Giải

Tác giả: Thích Thanh Từ

Thể loại: Kinh Phật

11/05/2024 24 lượt xem

Giới thiệu Đọc PDF

Bát Nhã Trực Giải là một tác phẩm quý của Thiền sư Thích Thanh Từ, một trong những học giả thiền hàng đầu của Việt Nam. Sách này giải thích chi tiết về Kinh Bát Nhã Tâm Kinh, một bài kinh cơ bản và phổ biến trong Phật Giáo Đại Thừa.

Lời đầu sách của tác phẩm đã đề cập đến thời gian học kinh Bát Nhã của tác giả tại Học viện Huệ Nghiêm, Bình Chánh Gia Định. Tại đây, ông được học kinh Bát Nhã với Hòa thượng Viện trưởng, người sau này đã giảng giải kinh Bát Nhã tại nhiều nơi khác nhau. Trong quá trình học, tác giả đã nhận thấy tầm quan trọng của Tâm, và kinh Bát Nhã giúp hành giả hiểu rõ về tâm hồn và tìm đến lối về trong tu học.

Sách cùng tác giả

Sách cùng thể loại

×