Cành Lá Vô Ưu

Tác giả: Thích Thanh Từ

Thể loại: Phật học

13/04/2024 94 lượt xem

Giới thiệu Mục lục Đọc PDF

Cành Lá Vô Ưu là một tác phẩm đáng quý của Hòa thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ. Cuốn sách này mang thông điệp sâu sắc về cuộc hành trình của con người trong cuộc sống và sau khi qua đời.

Trong thời gian yên tu, những điều mắt thấy tai nghe có cảm hứng, Hòa thượng Thích Thanh Từ viết lại thành tập sách nhỏ bé này, tựa đề là “Cành Lá Vô Ưu”. Vì trong lúc yên tu, ông không muốn để mất thời gian tra khảo, nên những chứng liệu trong đây nhớ đâu ghi đó chưa hẳn hoàn toàn chính xác.

Cuốn sách này chứa đựng những lời khuyên và triết lý về việc chuẩn bị cho cuộc hành trình sau khi qua đời. Ông nhấn mạnh việc niệm Phật và cầu sanh Tây Phương để giải quyết những vấn đề trong tâm hồn và đảm bảo một tương lai tốt lành.

Cành Lá Vô Ưu không chỉ dành cho người già, mà còn phù hợp cho mọi tầng lớp người trong xã hội. Chúng ta đều là “Cành Lá Vô Ưu”, thời gian không còn nhiều nữa, nhưng việc lớn của chúng ta vẫn chưa hoàn thành. Cuốn sách này là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc sống có ý nghĩa và chuẩn bị cho hành trình tiếp theo.

Sách cùng tác giả

Sách cùng thể loại

×