Hạnh Đầu Đà là gì?

01/05/2024 378 lượt xem

Hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh trong Phật giáo, nhằm mục đích tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não trần cấu, hướng đến giác ngộ.

Lịch sử:

 • Thời Đức Phật: Nhiều vị Tăng Ni tu theo 13 pháp hạnh đầu đà và đạt được quả vị giác ngộ. Nổi tiếng nhất là Tôn giả Ma-ha-ca-diếp, được là “Đệ nhất đầu đà” trong giáo đoàn Phật giáo.
 • Sau thời Đức Phật: Hạnh đầu đà được truyền thừa và phát triển trong các hệ phái Phật giáo khác nhau.

Nội dung:

13 Pháp hạnh đầu đà:

 1. Nhịn ăn một thời gian nhất định (nhịn 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, …)
 2. Chỉ ăn một bữa mỗi ngày
 3. Không mặc y phục đẹp
 4. Ở trong rừng
 5. Không tắm giặt
 6. Không dùng dầu thơm
 7. Không dùng đồ trang sức
 8. Không nằm giường cao
 9. Không dùng xe cộ
 10. Nhặt đồ ăn thừa
 11. Ăn thức ăn thừa của người khác
 12. Ăn thức ăn do người khác đưa cho
 13. Ăn thức ăn do người khác bỏ lại

Mục đích:

 • Giúp hành giả rèn luyện ý chí, kiềm chế bản thân, sống thanh bần, xa lánh dục vọng, hướng đến giải thoát.
 • Giúp hành giả thanh tịnh thân tâm, dễ dàng tu tập thiền định.
 • Giúp hành giả phát triển lòng từ bi, hỷ xả.
 • Giúp hành giả trang nghiêm giới luật, sống thanh bạch.

Lợi ích:

 • Giúp hành giả thanh tịnh thân tâm, dễ dàng tu tập thiền định.
 • Giúp hành giả phát triển lòng từ bi, hỷ xả.
 • Giúp hành giả trang nghiêm giới luật, sống thanh bạch.

Lưu ý:

 • Tu hạnh đầu đà cần có sự hướng dẫn và cho phép của thầy Tăng uy tín.
 • Cần tu tập từ từ, phù hợp với sức khỏe và khả năng của bản thân.
 • Không nên quá vào hình thức tu tập mà quên mất mục đích chính là rèn luyện tâm.

Phân loại:

 • Hạnh đầu đà thanh tịnh: Nhấn mạnh vào việc thanh tịnh thân tâm, ví dụ như nhịn ăn, không tắm giặt, v.v.
 • Hạnh đầu đà khổ hạnh: Nhấn mạnh vào việc rèn luyện ý chí, ví dụ như ở trong rừng, nhặt đồ ăn thừa, v.v.
 • Hạnh đầu đà pháp pháp: Nhấn mạnh vào việc tu tập pháp pháp, ví dụ như thuyết pháp, giảng kinh, v.v.

Tu tập:

Điều kiện:

 • Có sự cho phép của thầy Tăng uy tín.
 • Có sức khỏe tốt.
 • Có tâm trí vững vàng.

Cách thức:

 • Lựa chọn pháp hạnh phù hợp với bản thân.
 • Tu tập từ từ, từng bước một.
 • Kết hợp tu tập với thiền định và tụng kinh.
 • Nhận thức rõ mục đích tu tập.

Kết quả:

 • Thanh tịnh thân tâm.
 • Phát triển lòng từ bi, hỷ xả.
 • Trang nghiêm giới luật.
 • Hướng đến giác ngộ.

Hạnh đầu đà là một phương pháp tu tập cao, đòi hỏi sự nỗ lực và tinh thần cống hiến. Tuy nhiên, nếu tu tập đúng cách, hạnh đầu đà sẽ mang lại nhiều lợi ích cho hành giả trên con đường tu tập Phật pháp.

Thông tin tham khảo: Wiki

×