Lục Tự Đại Minh chú của Quán Thế Âm Bồ Tát

23/01/2024 797 lượt xem

Lục Tự Đại Minh chú (Om Mani Padme Hum) là một câu thần chú tiếng Phạn, được xem là câu thần chú quan trọng và lâu đời nhất của Phật giáo Tây Tạng. Nó được xem là câu thần chú cầu Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteshvara) và được mệnh danh là “Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn”, nghĩa là “Chân ngôn sáng rõ gồm sáu chữ”.

Thần chú

Om Mani Padme Hum

hoặc

Án Ma Ni Bát Mê Hồng

Phát âm

Theo âm Hán-Việt, câu này được đọc là Úm ma ni bát ni hồng (唵嘛呢叭𡁠吽, chữ 𡁠 cũng được viết dị dạng là 咪), hoặc Án ma ni bát mê hồng.

Ý nghĩa

Lục Tự Đại Minh chú có thể được dịch nghĩa như sau:

  • Om: Âm thanh khởi đầu, tượng trưng cho sự thanh tịnh, giác ngộ.
  • Ma ni: Ngọc quý, tượng trưng cho Bồ-đề tâm (bodhicitta), tâm nguyện của Phật để đạt giác ngộ.
  • Padme: Hoa sen, tượng trưng cho tâm thức con người, vốn dĩ thanh tịnh nhưng bị che phủ bởi vô minh.
  • Hum: Âm thanh kết thúc, tượng trưng cho sự viên mãn, giải thoát.

Theo cách giải thích của Phật giáo Tây Tạng, Lục Tự Đại Minh chú có thể được hiểu theo nhiều tầng nghĩa khác nhau, từ ý nghĩa bề mặt đến những ý nghĩa sâu sắc hơn.

Ý nghĩa bề mặt: Lục Tự Đại Minh chú là câu thần chú cầu Quán Thế Âm Bồ Tát giúp chúng sinh giải thoát khỏi khổ đau và đạt giác ngộ.

Ý nghĩa sâu sắc hơn: Lục Tự Đại Minh chú biểu thị cho bản chất của thực tại, là sự hòa hợp giữa Bồ-đề tâm và tâm thức con người. Khi chúng ta trì tụng Lục Tự Đại Minh chú, chúng ta đang nhắc nhở bản thân về bản chất thanh tịnh của mình và nỗ lực để đạt giác ngộ.

Tác dụng

Lục Tự Đại Minh chú được xem là một câu thần chú có nhiều tác dụng, bao gồm:

  • Giúp chúng sinh giải thoát khỏi khổ đau và đạt giác ngộ.
  • Tăng cường trí tuệ, lòng từ bi và trí tuệ.
  • Bảo vệ chúng sinh khỏi những tai nạn và chướng ngại.
  • Mang lại may mắn và hạnh phúc cho chúng sinh.

Cách trì tụng

Trì tụng Lục Tự Đại Minh chú có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, tùy theo khả năng và sở thích của mỗi người. Cách trì tụng đơn giản nhất là niệm thầm hoặc niệm thành tiếng câu thần chú. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể trì tụng Lục Tự Đại Minh chú bằng cách kết hợp với các nghi thức Phật giáo khác, chẳng hạn như niệm Phật, tụng kinh, trì chú, v.v.

Khi trì tụng Lục Tự Đại Minh chú, chúng ta cần tập trung vào ý nghĩa của câu thần chú và mong cầu sự gia trì của Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta cũng cần thực hành trì tụng với tâm thành kính và thiện tâm.

Lục Tự Đại Minh chú là một câu thần chú quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc trong Phật giáo. Trì tụng Lục Tự Đại Minh chú là một cách để chúng ta kết nối với Quán Thế Âm Bồ Tát, tăng cường trí tuệ, lòng từ bi và trí tuệ, và đạt được những lợi ích to lớn cho bản thân và cho chúng sinh.

×