Thần chú của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

26/01/2024 1.220 lượt xem

Thần chú của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là một câu thần chú tiếng Phạn, được xem là một trong những câu thần chú quan trọng nhất trong Phật giáo Đại thừa. Nó được xem là câu thần chú cầu Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, một trong bốn vị Bồ Tát Đại diện cho trí tuệ.

Phát âm

Theo âm Hán-Việt, câu thần chú này được đọc là Ôm A Ra Pa Tsa Na Dhih (唵 阿 囉 跛 哞 捺 地).

Ý nghĩa

Câu thần chú này có thể được dịch nghĩa như sau:

Om: Âm thanh khởi đầu, tượng trưng cho sự thanh tịnh, giác ngộ.
A: Âm thanh tượng trưng cho sự hiện diện của trí tuệ.
Ra: Âm thanh tượng trưng cho sự thanh lọc tâm thức.
Pa: Âm thanh tượng trưng cho sự phát triển trí tuệ.
Tsa: Âm thanh tượng trưng cho sự thành tựu trí tuệ.
Na: Âm thanh tượng trưng cho sự viên mãn trí tuệ.
Dhih: Âm thanh kết thúc, tượng trưng cho sự giải thoát.

Tác dụng

Trì tụng thần chú của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát có thể mang lại nhiều lợi ích cho người trì tụng, bao gồm:

  • Phát triển trí tuệ, sự hiểu biết.
  • Tiêu trừ vô minh, si mê.
  • Khơi dậy tiềm năng sáng tạo.
  • Tăng cường khả năng ghi nhớ và học hỏi.
  • Tránh khỏi những lời nói và hành động sai lầm.

Cách trì tụng

Trì tụng thần chú của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, tùy theo khả năng và sở thích của mỗi người. Cách trì tụng đơn giản nhất là niệm thầm hoặc niệm thành tiếng câu thần chú. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể trì tụng thần chú của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bằng cách kết hợp với các nghi thức Phật giáo khác, chẳng hạn như niệm Phật, tụng kinh, trì chú, v.v.

Khi trì tụng thần chú của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, chúng ta cần tập trung vào ý nghĩa của câu thần chú và mong cầu sự gia trì của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Chúng ta cũng cần thực hành trì tụng với tâm thành kính và thiện tâm.

×