Mi Tiên Vấn Ðáp

Thể loại: Kinh Phật

17/04/2024 51 lượt xem

Giới thiệu Mục lục Đọc PDF

Cuốn sách Mi Tiên Vấn Đáp (tên gốc Milindapanha) được dịch bởi Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo). Đây là một tác phẩm quý giá trong văn học Phật giáo, nằm trong bộ kinh Milindapanha. Dưới đây là một số thông tin về cuốn sách:

Nội dung:

  • Mi Tiên Vấn Đáp kể lại cuộc đối thoại giữa vua Minida và tỳ kheo Nàgasena.
  • Những câu hỏi trong cuốn sách đa dạng, sắc bén, và lời giải đáp thâm sâu, quảng kiến, lợi tuệ. Nhiều khi chỉ là những ví dụ cụ thể, bình dân, rất bổ ích cho các nhà học giả, người nghiên cứu và sự học Phật của các hàng hậu tấn.

Tác giả:

  • Hòa thượng Giới Nghiêm là một nhà trí thức và thiền sư nổi tiếng trong Phật giáo.
  • Cuốn sách này là một phần của công trình dịch thuật và giải thích của ông về bộ kinh Milindapanha.

Ý nghĩa:

  • Mi Tiên Vấn Đáp không chỉ là một tác phẩm hấp dẫn mà còn chứa đựng những tri thức quý báu về Phật giáo và triết học.
  • Đối thoại giữa vua Minida và tỳ kheo Nàgasena giúp độc giả suy ngẫm về cuộc sống và con đường hành trình của mình

Sách cùng thể loại

×