Kinh Trung Bộ

Majjhima Nikaya

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikàya) – Ngọn đuốc soi sáng con đường giác ngộ

Kinh Trung Bộ, hay còn gọi là Majjhima Nikàya, là một tập kinh quan trọng thuộc bộ kinh Pali (Sutta Pitaka) của Phật giáo Nguyên thủy (Theravada). Gồm 152 bài kinh được chia thành 3 tập, Kinh Trung Bộ được xem như ngọn đuốc soi sáng con đường giác ngộ cho những người học Phật, cung cấp những lời dạy thiết thực và dễ hiểu về giáo lý, thiền định và cuộc sống.

Đặc trưng nổi bật:

Nội dung phong phú: Kinh Trung Bộ bao hàm nhiều chủ đề đa dạng, từ những khái niệm cơ bản của Phật pháp như Tứ diệu đế, Bát chính đạo, Duyên khởi, Niết bàn,.. đến những lời khuyên cụ thể về cách ứng xử trong đời sống hàng ngày, cách tu tập thiền định và phát triển tâm thức.

Giảng giải chi tiết: Các bài kinh trong Kinh Trung Bộ được trình bày một cách chi tiết, tỉ mỉ, sử dụng nhiều ví dụ và so sánh sinh động, giúp người đọc dễ dàng tiếp thu và hiểu rõ giáo lý Phật giáo.

Tính thực tiễn cao: Những lời dạy trong Kinh Trung Bộ không chỉ mang tính lý thuyết mà còn có giá trị thực tiễn cao, có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày để giúp ta sống an lạc, hạnh phúc và hướng đến giác ngộ.

Ảnh hưởng rộng lớn: Kinh Trung Bộ được xem là một trong những tập kinh quan trọng nhất của Phật giáo Nguyên thủy, được dịch sang nhiều ngôn ngữ và có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của Phật giáo trên toàn thế giới.

Với nội dung phong phú, thực tiễn và dễ hiểu, Kinh Trung Bộ là nguồn suối thanh tịnh cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu và tu tập Phật pháp. Việc nghiên cứu và thực hành những lời dạy trong Kinh Trung Bộ sẽ giúp ta gặt hái được nhiều lợi ích thiết thực, từ việc sống an lạc, hạnh phúc trong hiện tại đến việc hướng đến giác ngộ và giải thoát trong tương lai.

Sắp xếp:

1. Kinh Pháp Môn Căn Bản

(Mùlapariyàya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại (tụ lạc) Ukkattha, trong rừng Subhaga (rừng Hạnh phúc), dưới gốc cây Sa-la vương. Tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo!”. – “Bạch Thế... Xem thêm

Kinh Trung Bộ

2. Kinh Tất cả các lậu hoặc

(Sabbàsava sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo!” –“Bạch Thế Tôn”, các... Xem thêm

Kinh Trung Bộ

3. Kinh thừa tự Pháp

(Dhammadàyàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”, –“Bạch Thế Tôn”, các Tỷ-kheo... Xem thêm

Kinh Trung Bộ

4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm

(Bhayabherava sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Bà-la-môn Janussoni đến chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong, nói lên những lời chào đón... Xem thêm

Kinh Trung Bộ

5. Kinh Không uế nhiễm

(Anangana sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở tại đây, Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất) gọi các Tỷ-kheo. “Chư Hiền Tỷ-kheo”. –“Thưa Hiền giả”, các... Xem thêm

Kinh Trung Bộ

6. Kinh Ước nguyện

(Akankheyya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. — “Bạch Thế Tôn”, những Tỷ-kheo ấy... Xem thêm

Kinh Trung Bộ

7. Kinh Ví dụ tấm vải

(Vatthùpama sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. –“Bạch Thế Tôn”, các vị Tỷ-kheo... Xem thêm

Kinh Trung Bộ

8. Kinh Ðoạn giảm

(Sallekha sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Maha Cunda, vào buổi chiều từ chỗ độc cư Thiền tịnh đứng... Xem thêm

Kinh Trung Bộ

9. Kinh Chánh tri kiến

(Sammàditthi sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất) gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”.–“Hiền giả”, các Tỷ-kheo ấy... Xem thêm

Kinh Trung Bộ

10. Kinh Niệm xứ

(Satipatthàna sút ta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu-lâu), Kammassadhamma (kiềm-ma sắt đàm) là đô thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: — Này các Tỷ-kheo. Các Tỷ-kheo vâng đáp Thế... Xem thêm

Kinh Trung Bộ

11. Tiểu kinh Sư tử hống

(Cùlasìhanàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), trong vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo.” –“Bạch Thế Tôn,” những Tỷ-kheo ấy... Xem thêm

Kinh Trung Bộ

12. Ðại kinh Sư tử hống

(Mahàsìhanàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly), ở phía ngoài thành, trong một khu rừng phía Tây. Lúc bấy giờ, Sunakkhatta thuộc bộ lạc Licchavi, vừa mới từ bỏ Pháp và Luật này,... Xem thêm

Kinh Trung Bộ


Nội dung khác

Kinh Tứ Niệm Xứ

Như vầy tôi nghe, Một thời Ðức Thế Tôn ngự giữa dân chúng xứ Ku Ru tại đô thị Kam Ma Sa Ðam Ma. Tại đấy đức Phật dạy các Tỳ Khưu: Nầy các Tỳ Khưu, đây là con đường... Xem thêm

137. Kinh Phân biệt sáu xứ

(Salàyatanavibhanga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo” –“Bạch Thế Tôn”. Các vị Tỷ-kheo... Xem thêm

Kinh Trung Bộ

Quán chiếu

Công phu thiền tập gồm có hai phần: chỉ và quán. Chỉ tức là dừng lại. Dừng lại sự tán loạn, dừng lại sự quên lãng. Dừng lại để tập trung tâm ý vào một đối tượng (để mà xét... Xem thêm

An trú trong hiện tại

229. Về hài nhi

– Về hài nhi bú vú mẹ là khi đói, nó khóc lóc đòi bú. Và sữa là loại vật thực duy nhất có lợi ích cho cơ thể, cho sự sinh trưởng và sanh mạng của nó. Cũng tương... Xem thêm

Mi Tiên Vấn Đáp

×