Dòng đời vô tận

Sắp xếp:

Bố thí máu

Trong kinh Hiền Ngu, có kể chuyện tiền thân của Phật là thái tử Ma Ha Tát Đỏa đi vào rừng thấy một con hổ mẹ và hai hổ con đang chết đói, thái tử động lòng thương nên hy... Xem thêm

Dòng đời vô tận

Bát nhã, tánh không

Trong một thiền viện nọ, có một vị sư từ phương xa đến xin nhập chúng tu học. Vị sư này trước đây đã từng học Phật pháp tại các Phật học viện và khá giỏi về giáo lý. Đến... Xem thêm

Dòng đời vô tận

Duy tâm sở hiện

Từ “tánh không” chúng ta bước sang một giáo lý khác, đó là “duy tâm sở hiện”, có nghĩa các pháp đều do tâm biến hiện và nhận thức. Thí dụ trong một cuộc thử nghiệm, các bác sĩ lấy... Xem thêm

Dòng đời vô tận

Đổi đài trong tâm

Trong báo Reader Digest1 có kể một chuyện thưa kiện khá lạ đời. Một ông nọ xem tivi, chương trình Fear Factor2 sợ quá rồi bị ám ảnh, ông ta đệ đơn kiện chương trình này phải bồi thường. Nhưng... Xem thêm

Dòng đời vô tận

Giá trị đạo đức

Trong một buổi thuyết trình về giá trị đạo đức, một giáo sư bắt đầu buổi giảng bằng cách dơ cao một tờ giấy 20 đô-la, và hỏi các sinh viên: “Ai muốn có tờ giấy bạc này?” Tất cả... Xem thêm

Dòng đời vô tận

Buông xả gánh nặng

Trong buổi thuyết trình về “Điều hòa sự căng thẳng”, một giáo sư cầm ly nước đưa lên và hỏi thính chúng: “Ly nước này nặng khoảng bao nhiêu?” Nhiều người trả lời khoảng từ 20g đến 50g. Giáo sư... Xem thêm

Dòng đời vô tận

Giới luật

Giới luật được đặt ra để giúp hành giả tu tâm sửa tánh, tránh những điều lầm lỗi đưa đến đau khổ cho mình và kẻ khác. Thọ giới nhiều là điều rất tốt nhưng nhiều khi không nhớ hết... Xem thêm

Dòng đời vô tận

Thước đo người tu

Nhiều người tu lâu năm, thường đi chùa, ăn chay, tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, làm công quả, theo học giáo lý với nhiều bậc thầy nổi tiếng, nhưng những điều này có chứng minh là mình tu giỏi... Xem thêm

Dòng đời vô tận

Nguyên nhân khổ đau

Nguyên nhân khổ đau 1 Trong Tứ Diệu Đế (Khổ, Tập, Diệt, Đạo), phần Tập đế thường nói nguyên nhân của đau khổ là 10 phiền não căn bản: tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến,... Xem thêm

Dòng đời vô tận


Nội dung khác

214. Về con nai

– Con nai cũng có ba chi điều cần học tập, tâu đại vương. – Xin đại đức cứ giảng. – Tâu, vâng. Điều thứ nhất của nai là, ban ngày thường ở trong rừng, đến tối thì tìm đến... Xem thêm

Mi Tiên Vấn Đáp

Tứ vô lượng tâm

Tứ vô lượng tâm là bốn trạng thái tâm thức cao thượng của con người, bao gồm: Từ: Tâm mong muốn cho tất cả chúng sinh đều được hạnh phúc và an lạc. Bi: Tâm xót thương những chúng sinh... Xem thêm

Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú – Tiếng Phạn

Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú – Tiếng Phạn Namah samanta, buddhanam, apratihatasa, sananam, tadyatha: om kha kha, khahi, khahi, hum hum, jvala jvala, prajvala Prajvala, tista tista, sitiri sitiri, sphati sphati, shantika, Sriye svaha.

Kinh rải tâm từ

Tiếng Việt: Rải tâm từ. Nguyện cho tôi thoát được mọi oan trái.tâm không phiền não. thân không đau đớn.thân tâm được an lạc. Nguyện cầu cho cha mẹ, thầy tổ, bà con, bạn bè và đạo hữuthoát khỏi mọi... Xem thêm

Chùa Thiên Trúc

Hệ phái: Bắc Tông – Dòng: Thiên thai Giáo quán tông – Địa chỉ: Hẻm 498, 28/19 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 2, phường Bình Thuận, Quận 7 – Điện thoại:(08) 38733292 – Website: chuathientruc.q7@gmail.com – Người sáng lập: Hòa... Xem thêm

Huỳnh Tấn Phát

×