Pháp Môn Tịnh Độ

Căn bản của pháp môn Tịnh Độ là thanh khiết thân tâm để phục hồi bản tánh chân tịnh cố hữu.

Pháp môn Tịnh Ðộ, sau khi được Phật chỉ dạy, sự phát huy được liên tục và đầy đủ. Cuốn sách sau đây là do Pháp Sư Trí Thủ hiện là Giám Viện Phật Học Viện, phỏng thuật theo cuốn”Tịnh Pháp Khái Thuật”, tóm tắt tất cả hệ thống tư tưởng của pháp môn Tịnh Ðộ qua sự chỉ dạy của Phật và sự phát huy của các bậc cao đức. Tín, Hạnh, Nguyện, 3 yếu tố tâm thiết và đặc trường của Tịnh Ðộ, được trình bày đầy đủ và giản dị trong sách nầy.

Thời buổi pháp nhược ma cường, pháp môn Tịnh Ðộ quả là pháp môn đem lại sự thực hành thâm thiết và sự phấn khởi vô bờ cho tất cả tầng lớp con Phật, nên Tổng Trị Sự chúng tôi cho xuất bản sách nầy và với sự ước nguyện mọi người đồng học đồng tu để đồng được thân cận với Phật.

Phật Lịch 2505, ngày 26-4-1961
Trị Sự Trưởng
Giáo Hội Tăng Già Trung Phần

Sắp xếp:

Nội dung khác

209. Về con mèo

– Tâu đại vương! Con mèo có hai điểm cần phải học hỏi như sau: Thứ nhất, mèo ở nhà hay mèo rừng, dù bất cứ đâu, trong hang, hóc núi, bộng cây hoặc ở chung với người cũng thường... Xem thêm

Mi Tiên Vấn Đáp

Nhìn lỗi người

Có một nhóm thuyền chài gồm năm sáu chiếc cùng ra khơi đánh cá. Chẳng may xế chiều, mây đen ở đâu bất ngờ kéo đến che phủ bầu trời, bão tố, sấm sét nổi lên ầm ầm, các thuyền... Xem thêm

Dòng đời vô tận

Kinh Bát Đại Nhân Giác

Là đệ tử Phật,Ngày đêm thường nhớChí thành tụng niệm,Tám điều giác ngộ,Của bậc Đại nhân. Giác ngộ thứ nhất:Thế gian vô thườngQuốc độ nguy biếnBốn đại khổ không,Năm ấm vô ngã.Sanh diệt biến đổi,Giả dối vô chủ.Tâm là nguồn... Xem thêm

34. Kinh Thập thượng

(Dasuttara sutta) Như vầy tôi nghe. Tụng phẩm I 1.Một thời Thế Tôn trú tại Campa (Chiêm-bà) trên bờ hồ Gaggara (Già-già), cùng với đại chúng Tỷ kheo khoảng năm trăm vị. Rồi tôn giả Sàriputta bảo các vị Tỳ... Xem thêm

Kinh Trường Bộ

Kinh Mười Nguyện Phổ Hiền

Con xin đem ba nghiệp thanh tịnhKính lạy tất cả hằng sa BụtTrong các thế giới khắp mười phươngQuá khứ, vị lai và hiện tại. Thần lực của hạnh nguyện Phổ HiềnGiúp con có mặt khắp mọi nơiNơi đâu có... Xem thêm

Giá trị đạo đức

Trong một buổi thuyết trình về giá trị đạo đức, một giáo sư bắt đầu buổi giảng bằng cách dơ cao một tờ giấy 20 đô-la, và hỏi các sinh viên: “Ai muốn có tờ giấy bạc này?” Tất cả... Xem thêm

Dòng đời vô tận

×