Kinh Tương Ưng Bộ

Kinh Tương Ưng Bộ, còn được biết đến với tên gọi Samyutta Nikàya, là một phần quan trọng của kinh tạng Pàli, nằm ở vị trí thứ ba trong số năm bộ kinh chính. Bộ kinh này bao gồm nhiều bài kinh với độ dài khác nhau, phần lớn là các bài kinh ngắn, được tổ chức theo các nhóm chủ đề, được gọi là Tương Ưng (Samyutta).

Bộ kinh này chia thành 56 Tương Ưng, được phân loại vào 5 Thiên (Vagga):

  1. Thiên Có Kệ (Sagàthàvagga Samyuttapàli) với 11 Tương Ưng
  2. Thiên Nhân Duyên (Nidànavagga Samyuttapàli) với 10 Tương Ưng
  3. Thiên Uẩn (Khandavagga Samyuttapàli) với 13 Tương Ưng
  4. Thiên Sáu Xứ (Salàyatanavagga Samyuttapàli) với 10 Tương Ưng
  5. Thiên Đại Phẩm (Mahàvagga Samyuttapàli) với 12 Tương Ưng

Hòa thượng Thích Minh Châu đã dịch bộ kinh này sang tiếng Việt và được Thiền viện Vạn Hạnh phát hành vào đầu thập niên 1980. Năm 1993, bộ kinh này được tái bản trong chương trình phiên dịch và ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam, có số thứ tự từ 12 đến 16. Trong hệ A-hàm của Hán tạng, bộ kinh tương ứng là Tạp A-hàm, đã được Hòa thượng Thích Thiện Siêu và Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch và ấn hành năm 1993-1995, Đại tạng kinh Việt Nam số 17 đến 20.

Sắp xếp:

Nội dung khác

110. Tiểu kinh Mãn nguyệt

(Cùlapunnama sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Pubbarama (Ðông Viên), Migaramatupasada (Lộc Mẫu Giảng đường). Lúc bấy giờ trong ngày Bố-tát, ngày trăng tròn, trong đêm trăng rằm, Thế Tôn đang ngồi giữa... Xem thêm

Kinh Trung Bộ

223. Về con rít

– Tâu đại vương! Con rít chỉ có một điều. Là nó rất ít kêu, nhưng khi nó kêu ở trong nhà ai – thì nó sẽ báo cho chủ nhân biết một trong hai điều sẽ xảy ra: đó... Xem thêm

Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Bốn Loại Thức Ăn

Ðây là những điều tôi đã được nghe vào một thời mà Bụt còn đang ở tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Ðộc gần thành Xá Vệ. Hôm ấy, Bụt bảo các thầy khất sĩ: “Có bốn loại thức ăn... Xem thêm

Kinh Chánh Kiến

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất) gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”.-“Hiền giả”, các Tỷ-kheo ấy vâng đáp... Xem thêm

Đức Phật thuyết giảng về sự đau đớn

BÀI KINH VỀ MŨI TÊN (Sallatha Sutta, SN 36.6) (Tương Ưng Bộ Kinh/Samyutta Nikaya, PTS: S iv 207. CDB ii 1263) Hoang Phong chuyển ngữ “Này các tỳ kheo, một người bình dị không được học hỏi cảm biết được... Xem thêm

×