Thế giới Cực Lạc (Cõi Tịnh Độ)

20/10/2023 405 lượt xem

>Theo kinh sách Phật giáo, thế giới Cực Lạc là một thế giới thanh tịnh, an lạc, nằm ở phương Tây cách thế giới ta đang sống 10 vạn ức cõi Phật. Thế giới này được tạo ra bởi nguyện lực của Phật A Di Đà, một vị Phật đã thành tựu giác ngộ và giải thoát hoàn toàn khỏi luân hồi.

Về địa lý

Thế giới Cực Lạc có bốn hòn đảo lớn, mỗi hòn đảo được bao quanh bởi một biển hoa sen. Các hòn đảo này được gọi là Lưu Ly, Trân Bảo, Bạch Ngọc và Kim Cương. Trên mỗi hòn đảo có một thành phố Phật lớn, được gọi là thành phố Tịnh Lưu Ly.

Về khí hậu

Khí hậu ở thế giới Cực Lạc luôn ấm áp và dễ chịu. Không có mưa, bão, sấm chớp hay bất kỳ loại thiên tai nào khác.

Về cảnh vật

Cảnh vật ở thế giới Cực Lạc vô cùng tươi đẹp và tráng lệ. Trên các hòn đảo có những cây báu cao lớn, hoa sen thơm ngát và những hồ nước trong xanh. Không khí tràn ngập mùi hương thơm và âm thanh của nhạc trời.

Về chúng sinh

Chúng sinh ở thế giới Cực Lạc đều là những người đã đạt được giác ngộ. Họ không còn phải chịu đau khổ của sinh, lão, bệnh, tử. Họ sống trong hòa bình và hạnh phúc, luôn tu tập để tiến lên trên con đường giác ngộ.

Về Phật A Di Đà

Phật A Di Đà là vị Phật cai quản thế giới Cực Lạc. Ngài luôn từ bi, cứu độ chúng sinh thoát khỏi khổ đau.

Cách sinh về thế giới Cực Lạc

Để được sinh về thế giới Cực Lạc, chúng sinh phải có lòng tin sâu sắc vào Phật A Di Đà và thực hành pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật là niệm danh hiệu Phật A Di Đà một cách thành tâm và chuyên nhất.

Dưới đây là một số mô tả cụ thể về thế giới Cực Lạc trong kinh sách Phật giáo:

Kinh A Di Đà mô tả thế giới Cực Lạc như sau:

Thế giới Cực Lạc có bốn hòn đảo lớn, mỗi hòn đảo được bao quanh bởi một biển hoa sen. Các hòn đảo này được gọi là Lưu Ly, Trân Bảo, Bạch Ngọc và Kim Cương. Trên mỗi hòn đảo có một thành phố Phật lớn, được gọi là thành phố Tịnh Lưu Ly.

Thành phố Tịnh Lưu Ly có tường thành cao 80.000 dặm, được làm bằng vàng ròng. Cổng thành được làm bằng bạc ròng. Trong thành có nhiều cung điện và lâu đài được trang trí bằng ngọc ngà châu báu.

Trên các hòn đảo có những cây báu cao lớn, hoa sen thơm ngát và những hồ nước trong xanh. Không khí tràn ngập mùi hương thơm và âm thanh của nhạc trời.

Chúng sinh ở thế giới Cực Lạc đều là những người đã đạt được giác ngộ. Họ không còn phải chịu đau khổ của sinh, lão, bệnh, tử. Họ sống trong hòa bình và hạnh phúc, luôn tu tập để tiến lên trên con đường giác ngộ.”

Kinh Vô Lượng Thọ mô tả thế giới Cực Lạc như sau:

Thế giới Cực Lạc có diện tích 100.000 do tuần, được bao quanh bởi bảy lớp tường thành, mỗi lớp được làm bằng một loại châu báu khác nhau. Trong thành có nhiều cung điện và lâu đài được trang trí bằng ngọc ngà châu báu.

Trên các hòn đảo có những cây báu cao lớn, hoa sen thơm ngát và những hồ nước trong xanh. Không khí tràn ngập mùi hương thơm và âm thanh của nhạc trời.

Chúng sinh ở thế giới Cực Lạc đều là những người đã đạt được giác ngộ. Họ không còn phải chịu đau khổ của sinh, lão, bệnh, tử. Họ sống trong hòa bình và hạnh phúc, luôn tu tập để tiến lên trên con đường giác ngộ.”

Thế giới Cực Lạc là một thế giới thanh tịnh, an lạc, là nơi mà tất cả chúng sinh đều mong muốn được sinh về. Bằng cách thực hành pháp môn niệm Phật, chúng ta có thể đạt được giác ngộ và được sinh về thế giới Cực Lạc.

×