Kinh Pháp cú

Tác giả: Thích Thiện Siêu

Thể loại: Kinh Phật

04/04/2024 63 lượt xem

Giới thiệu Đọc PDF

Tên gọi:

 • Pali: Dhammapada
 • Sanskrit: Dharmapada
 • Tiếng Việt: Kinh Pháp Cú, Kinh Lời Vàng, Lời Phật Dạy
 • Vị trí: Kinh Pháp Cú thuộc Tiểu Bộ Kinh trong Kinh Tạng Pali.

Nội dung:

 • Kinh Pháp Cú là tập hợp những bài kệ ngắn gọn, súc tích, hàm chứa những lời dạy uyên thâm của Đức Phật về nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm:
  • Đạo đức: Giới, Định, Tuệ, Từ bi, Hỷ捨, Bố thí,…
  • Tâm lý: Tham, Sân, Si, Vô minh,…
  • Cuộc sống: Niết bàn, Vô thường, Khổ đau,…
 • 423 bài kệ được chia thành 26 phẩm, mỗi phẩm tập trung vào một chủ đề cụ thể.

Giá trị:

 • Kinh Pháp Cú được xem là một trong những kinh điển quan trọng nhất của Phật giáo.
 • Nội dung giản dị, dễ hiểu, phù hợp với mọi đối tượng, từ người mới bắt đầu tìm hiểu Phật giáo đến những người tu hành lâu năm.
 • Lời dạy trong Kinh Pháp Cú mang tính thực tiễn cao, có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày để giúp chúng ta sống an lạc, hạnh phúc.

Một số câu kệ nổi tiếng:

“Tâm dẫn đầu các pháp, tâm là chủ, tâm tạo nên. Nếu với tâm thanh tịnh, ta nói hay làm gì, an lạc theo ta như bóng theo hình.” (Kệ 1)

“Hận thù không bao giờ dập tắt được bằng hận thù. Chỉ có yêu thương mới có thể dập tắt hận thù. Đây là chân lý vĩnh cửu.” (Kệ 5)

“Hãy tự mình thắp đuốc lên, đừng trông chờ ai khác. Hãy tự mình giải thoát, đừng dựa dẫm vào ai.” (Kệ 160)

Bản dịch:

 • Kinh Pháp Cú đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, bao gồm tiếng Việt. Có nhiều bản dịch khác nhau, mỗi bản dịch có những ưu điểm riêng. Một số bản dịch phổ biến:
 • Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu: Dễ hiểu, phù hợp với đại chúng.
 • Bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Quang: Sát nghĩa, phù hợp với người tu học.

Kết luận:

Kinh Pháp Cú là một kho tàng tri thức vô giá, là kim chỉ nam cho cuộc sống của mỗi người. Đọc và suy ngẫm Kinh Pháp Cú giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lời dạy của Đức Phật, từ đó sống một cuộc sống đạo đức, an lạc, hạnh phúc.

Sách cùng thể loại

×