Chùa Bửu Quang

31/01/2017 2.417 lượt xem

– Hệ phái: Bắc Tông – Dòng: Lâm tế Chúc thánh

– Địa chỉ : Hẻm 353, số 39/3 Trần Xuân Soạn, khu phố 1, phường Tân Kiểng, Quận 7

– Điện thoại: (08) 38721593

– Người sáng lập: Hòa thượng Thích Quang Lý

– Năm thành lập: 1972 Năm – Trùng tu: 1982, 2007, 2008

– Tổng diện tích đất: 1.334,9 m2; Diện tích đã xây dựng: 555,27 m2

– Nguồn gốc đất: Do Phật tử hiến cúng

– Trụ trì tiền nhiệm: Thượng tọa Thích An Phổ, Thượng tọa Thích Long Tôn

– Trụ trì hiện tại: Hòa Thượng THÍCH GIẢI THẮNG

– Nguyên quán: Quãng Ngãi Năm sinh: 1951

– Giới phẩm: Hòa thượng

– Giáo phẩm: Chứng minh – Cố vấn BTS GHPGVN Quận 7, năm suy cử: 2012

– Được hợp thức hóa trụ trì năm: 2010

– Đặc điểm tình hình sinh hoạt:

* Gia đình Phật tử Đức Trí 4 kỳ/tháng, 60 đoàn sinh

* Đạo tràng Bát Quan Trai 1kỳ/tháng

* Cơm từ thiện 2 kỳ/tháng

– Các ngày húy trong năm:

* 15/1 Húy kỵ Thượng tọa Thích An Phổ

* 23/1 Húy kỵ Hòa thượng Thích Long Sanh

*19/6 húy kỵ Hòa thượng Thích Quang Lý

– Số lượng Tăng chúng hiện tại: 08 vị Tỳ kheo

,

×