Tag Archives: Trần Xuân Soạn

Chùa Kiều Đàm

chuakieudam

– Hệ phái: Bắc Tông Dòng: Lâm tế Chánh tông – Địa chỉ: Hẻm 793, số 83/6 Trần Xuân Soạn, khu phố 4, phường Tân Hưng, Quận 7 – Điện thoại: (08)22130373 – 01665167556 – Người sáng lập: Ni trưởng Thích nữ Như Tuấn – Năm thành lập: 1968 Năm Trùng tu: 1988, 2009 – Tổng diện tích đất: 3,425m2 Diện tích xây dựng: 2,588m2 – Nguồn gốc đất: Do Phật tử hiến cúng – Trụ trì tiền nhiệm: Ni trưởng Thích nữ Như Lượng – Trụ trì hiện tại: Sư cô Thích Nữ Đồng Trí – Nguyên quán: Thừa Thiên Huế Năm sinh: 1970 – Giới phẩm: Sư cô – Được bổ nhiệm trụ trì năm: 2006 – Đặc điểm tình hình sinh hoạt: Đạo tràng Đại Bi trì tụng hàng ngày – Các ngày húy trong năm: * 19/1 húy kỵ Hòa thượng Thích Giải An * 19/3 húy kỵ Hòa thượng Thích Giải Hậu – Số lượng Ni chúng hiện tại: 04 vị Tỳ kheo Ni, 03 vị Thức xoa, 01 vị Sa di Ni

Đọc thêm »

Tịnh Thất Liên Hoa

tinhthatlienhoa

-Hệ phái: Bắc Tông – Dòng: Lâm tế Chánh tông -Địa chỉ: 58/2A Trần Xuân Soạn, khu phố 4, phường Tân Kiểng, Quận 7 -Diện thoại:(08) 38726169 -Người sáng lập: Ni trưởng Thích Nữ Như Hải -Năm thành lập: 1970 – Năm Trùng tu: 1990, 1999 -Tổng diện tích đất: 800m2 – Diện tích xây dựng: 323m2 -Nguồn gốc đất: Do cư sĩ Bùi Thị Ngọc Bích pd: Diệu Khuê hiến cúng -Trụ trì tiền nhiệm: Ni sư Thích Nữ Diệu Không -Trụ trì hiện tại: Ni sư Thích Nữ Huệ Âm -Nguyên quán: Quãng Ngãi – Năm sinh: 1954 -Giới phẩm: Ni sư -Chức vụ hiện tại: Phó Ban Đặc trách Ni giới Tp.HCM – Năm suy cử: 2010 -Đặc điểm tình hình sinh hoạt: * Đạo tràng Niệm Phật cho người Khiếm thị – 1 kỳ/tháng * Đạo tràng Pháp Hoa 1 kỳ/tháng -Các ngày húy kỵ trong năm: 23/10 Hiệp kỵ Chư hương linh -Số lượng Ni chúng hiện tại: 03 vị Tỳ kheo Ni, 01 vị Thức xoa, 02 vị Sadi Ni

Đọc thêm »

Chùa Bửu Quang

Chùa Bửu Quang

– Hệ phái: Bắc Tông – Dòng: Lâm tế Chúc thánh – Địa chỉ : Hẻm 353, số 39/3 Trần Xuân Soạn, khu phố 1, phường Tân Kiểng, Quận 7 – Điện thoại: (08) 38721593 – Người sáng lập: Hòa thượng Thích Quang Lý – Năm thành lập: 1972 Năm – Trùng tu: 1982, 2007, 2008 – Tổng diện tích đất: 1.334,9 m2; Diện tích đã xây dựng: 555,27 m2 – Nguồn gốc đất: Do Phật tử hiến cúng – Trụ trì tiền nhiệm: Thượng tọa Thích An Phổ, Thượng tọa Thích Long Tôn – Trụ trì hiện tại: Hòa Thượng THÍCH GIẢI THẮNG – Nguyên quán: Quãng Ngãi Năm sinh: 1951 – Giới phẩm: Hòa thượng – Giáo phẩm: Chứng minh – Cố vấn BTS GHPGVN Quận 7, năm suy cử: 2012 – Được hợp thức hóa trụ trì năm: 2010 – Đặc điểm tình hình sinh hoạt: * Gia đình Phật tử Đức Trí 4 kỳ/tháng, 60 đoàn sinh * Đạo tràng Bát Quan Trai 1kỳ/tháng * Cơm từ thiện 2 kỳ/tháng – Các ngày húy trong năm: * 15/1 Húy kỵ Thượng tọa Thích An Phổ * 23/1 Húy kỵ Hòa thượng Thích Long Sanh *19/6 húy …

Đọc thêm »