Tu Viện Định Thành

31/01/2017 3.144 lượt xem

– Hệ phái: Bắc Tông Dòng: Lâm tế Chánh tông

– Địa chỉ: 10A Phan Huy Thục, khu phố 2, phường Tân Kiểng, Quận 7

– Điện thoại: 01635912097

– Người sáng lập: Hòa thượng Thích Nhựt Thiện

– Năm thành lập: 1964 – Năm Trùng tu: 1968, 1982, 1987, 1998, 2012

– Tổng diện tích đất: 1265,3m2 (636m2+629,3m2), Diện tích xây dựng: 1265,3m2

– Nguồn gốc đất: Do Hòa thượng Thích Nhựt Thiện tự mua và hai Phật tử Nguyễn Thị Út và Nguyễn Thị Khánh hiến cúng

– Trụ trì tiền nhiệm: Hòa thượng Thích Nhựt Thiện, Đại đức Thích Nhựt Xuân

Tu Viện Định Thành

Tu Viện Định Thành

– Trụ trì hiện tại: Ni sư Thích Nữ Lệ Mỹ

– Nguyên quán: Sóc Trăng – Năm sinh: 1936

– Giới phẩm: Ni sư

– Giáo phẩm: Ủy viên Phân Ban Ni giới Trung Ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, năm suy cử: 2007

– Được bổ nhiệm trụ trì năm: 1998

– Đặc điểm tình hình sinh hoạt: Đạo tràng Bát Quan Trai Giới – 4 kỳ/tháng

– Số lượng Ni chúng hiện tại: 20 vị Tỳ kheo Ni, 02 vị Thức xoa

,

×