Chùa Giác Huệ

31/01/2017 3.826 lượt xem

– Hệ phái: Bắc Tông – Dòng: Lâm tế Chánh tông

– Địa chỉ: 5/8 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 3, phường Tân thuận Đông, Quận 7

– Điện thoại: 0909226197 (Đại đức Thích Hoằng Ninh)

– Người sáng lập: Hòa thượng Thích Viên Giác

– Năm thành lập: 1972 – Năm trùng tu: 1996, 2009

– Tổng diện tích đất: 2.293,1m2 – Diện tích xây dựng: 916m2

– Nguồn gốc đất: Do Phật tử hiến cúng

giachue

– Trụ trì hiện tại: Hòa thượng Thích Viên Giác

– Nguyên quán: Đồng Tháp – Năm sinh: 1928

– Giới phẩm: Hòa thượng

– Giáo phẩm:

* Ủy viên thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, năm suy cử: 2012

* Chứng minh Ban Trị Sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh, năm suy cử: 2012

* Chứng minh – Cố vấn Ban Trị Sự GHPGVN Quận 7, năm suy cử: 2012

– Được hợp thức hó trị trì năm: 2010

– Đặc điểm tình hình sinh hoạt:

* Đạo tràng Bát Quan Trai Giới 2 kỳ/tháng

* Đạo tràng Niệm Phật 4 kỳ/tháng

* Cơm Từ thiện 2 kỳ/tháng

* Hội Từ thiện Xã hội

– Ngày các húy trong năm: * 21/4 húy kỵ Hòa thượng Thích Giác Quang

* 25/5 húy kỵ Tổ Tâm Châu (Bà Khen)

– Số lượng Tăng chúng hiện tại: 06 vị Tỳ kheo

,

×