Lê Văn Lương

Sắp xếp:

Chùa Hoa Nghiêm

– Hệ phái: Bắc Tông – Dòng: Lâm tế Chúc thánh – Địa chỉ: 75/19 Lê Văn Lương, khu phố 1, phường Tân Kiểng, Quận 7 – Điện thoại: (08) 37710323 – 0989739346 – Người sáng lập: Sư cô Thích... Xem thêm

Lê Văn Lương

Tịnh Xá Ngọc Qui

– Hệ phái: Khất sĩ – Địa chỉ: 288/6 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, Quận 7 – Năm thành lập: 1978 – Năm trùng tu: 1981 – Tổng diện tích đất: 7.223,1m2 -Trụ trì hiện tại: BTS.GHPGVN Quận 7... Xem thêm

Lê Văn Lương


Nội dung khác

Sáu căn – sáu trần – sáu thức

Sáu căn Sáu căn là sáu cơ quan cảm giác của con người, bao gồm: Sáu trần Sáu trần là sáu đối tượng của sáu căn, bao gồm: Sáu căn tiếp xúc với sáu trần Sáu căn và sáu trần... Xem thêm

14. Hành tướng của Tuệ

– Xin đại đức giảng giải cho trẫm nghe về Tuệ? – Tuệ cũng có hai chức năng, tâu đại vương! Chức năng thứ nhất là cắt lìa, cắt đứt, đốn bỏ, diệt tận, hủy diệt như bần tăng đã... Xem thêm

Mi Tiên Vấn Đáp

Dục thủ là gì?

Dục thủ là một khái niệm phức tạp, và nó có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Ở một mức độ cơ bản, dục thủ là sự bám chấp vào những đối tượng dục giới, bao gồm năm... Xem thêm

Bốn thủ

41. Về năm giác quan

Đức vua Mi-lan-đà lại hỏi: – Thưa đại đức! Ngũ căn tức là năm giác quan của con người, phát sanh do nghiệp khác nhau hay là nghiệp chung nhau? – Có cái chung, có cái riêng, tâu đại vương... Xem thêm

Mi Tiên Vấn Đáp

54. Vedagù?

– Có một chữ mà các bậc trí thức trong thời đại này thường dùng là Vedagù, nghĩa đen là bậc thông hiểu, thâm đạt Phệ đà; nghĩa bóng là người thông đạt thế gian. Từ ấy có hàm nghĩa... Xem thêm

Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Bát Đại Nhân Giác

Là đệ tử Phật,Ngày đêm thường nhớChí thành tụng niệm,Tám điều giác ngộ,Của bậc Đại nhân. Giác ngộ thứ nhất:Thế gian vô thườngQuốc độ nguy biếnBốn đại khổ không,Năm ấm vô ngã.Sanh diệt biến đổi,Giả dối vô chủ.Tâm là nguồn... Xem thêm

198. Về quả đất

– Về quả đất thì có năm điều, tâu đại vương! Nó tương tự với năm đức tính của sa môn hạnh như sau: Thứ nhất, dù ai quăng bỏ lên đất những vật bất tịnh như đàm, dãi, nước... Xem thêm

Mi Tiên Vấn Đáp

180. Về con sóc

– Con sóc thì chỉ có một điểm, một điều, một chi cần phải học hỏi thôi, tâu đại vương! – Phải cái đuôi của nó không? – Hay lắm! Đại vương thật tinh mắt. Cái đuôi của sóc thật... Xem thêm

Mi Tiên Vấn Đáp

Nhìn lỗi người

Có một nhóm thuyền chài gồm năm sáu chiếc cùng ra khơi đánh cá. Chẳng may xế chiều, mây đen ở đâu bất ngờ kéo đến che phủ bầu trời, bão tố, sấm sét nổi lên ầm ầm, các thuyền... Xem thêm

Dòng đời vô tận

×