Danh sách Chùa Tp. HCM

chualonghoa

Chùa Long Hoa

– Hệ phái: Bắc Tông – Dòng: Lâm tế Chánh tông – Địa chỉ: 1250/41 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 1, phường Phú Mỹ, Quận 7 – Điện thoại: (08) 37854383 – Người sáng lập: Hòa thượng Thích Đức Long – Năm thành lập: 1902 – Năm Trùng tu: 1957, 1996 – Tổng diện tích đất: 13.668,75m2 – Diện tích xây dựng: 1.900m2 – Nguồn gốc đất: Do Phật tử hiến cúng – Đặc điểm: Chùa cổ – Di tích lịch sử cấp thành phố – Trụ trì tiền nhiệm: Hòa thượng Thích Đức Long – Trụ trì hiện tại: Hòa thượng Thích Viên Giác – Nguyên quán: Đồng Tháp – Năm sinh: 1928 – Giới phẩm: Hòa thượng – Giáo phẩm: * Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, năm suy cử 2012 * Chứng minh BTS GHPG Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, năm suy cử 2012 * Chứng minh – Cố vấn BTS GHPG Việt Nam Quận 7, năm suy cử 2012 – Được bổ nhiệm trụ trì năm: 1995 – Đặc điểm tình hình sinh hoạt: * Văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN Quận7 * Đạo tràng tu Bát Quan Trai: 2 kỳ/tháng * Trường nuôi …

Read More »
chuakieudam

Chùa Kiều Đàm

– Hệ phái: Bắc Tông Dòng: Lâm tế Chánh tông – Địa chỉ: Hẻm 793, số 83/6 Trần Xuân Soạn, khu phố 4, phường Tân Hưng, Quận 7 – Điện thoại: (08)22130373 – 01665167556 – Người sáng lập: Ni trưởng Thích nữ Như Tuấn – Năm thành lập: 1968 Năm Trùng tu: 1988, 2009 – Tổng diện tích đất: 3,425m2 Diện tích xây dựng: 2,588m2 – Nguồn gốc đất: Do Phật tử hiến cúng – Trụ trì tiền nhiệm: Ni trưởng Thích nữ Như Lượng – Trụ trì hiện tại: Sư cô Thích Nữ Đồng Trí – Nguyên quán: Thừa Thiên Huế Năm sinh: 1970 – Giới phẩm: Sư cô – Được bổ nhiệm trụ trì năm: 2006 – Đặc điểm tình hình sinh hoạt: Đạo tràng Đại Bi trì tụng hàng ngày – Các ngày húy trong năm: * 19/1 húy kỵ Hòa thượng Thích Giải An * 19/3 húy kỵ Hòa thượng Thích Giải Hậu – Số lượng Ni chúng hiện tại: 04 vị Tỳ kheo Ni, 03 vị Thức xoa, 01 vị Sa di Ni

Read More »
chugiachue

Chùa Giác Huệ

– Hệ phái: Bắc Tông – Dòng: Lâm tế Chánh tông – Địa chỉ: 5/8 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 3, phường Tân thuận Đông, Quận 7 – Điện thoại: 0909226197 (Đại đức Thích Hoằng Ninh) – Người sáng lập: Hòa thượng Thích Viên Giác – Năm thành lập: 1972 – Năm trùng tu: 1996, 2009 – Tổng diện tích đất: 2.293,1m2 – Diện tích xây dựng: 916m2 – Nguồn gốc đất: Do Phật tử hiến cúng – Trụ trì hiện tại: Hòa thượng Thích Viên Giác – Nguyên quán: Đồng Tháp – Năm sinh: 1928 – Giới phẩm: Hòa thượng – Giáo phẩm: * Ủy viên thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, năm suy cử: 2012 * Chứng minh Ban Trị Sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh, năm suy cử: 2012 * Chứng minh – Cố vấn Ban Trị Sự GHPGVN Quận 7, năm suy cử: 2012 – Được hợp thức hó trị trì năm: 2010 – Đặc điểm tình hình sinh hoạt: * Đạo tràng Bát Quan Trai Giới 2 kỳ/tháng * Đạo tràng Niệm Phật 4 kỳ/tháng * Cơm Từ thiện 2 kỳ/tháng * Hội Từ thiện Xã hội – Ngày …

Read More »
tuviendinhthanh

Tu Viện Định Thành

– Hệ phái: Bắc Tông Dòng: Lâm tế Chánh tông – Địa chỉ: 10A Phan Huy Thục, khu phố 2, phường Tân Kiểng, Quận 7 – Điện thoại: 01635912097 – Người sáng lập: Hòa thượng Thích Nhựt Thiện – Năm thành lập: 1964 – Năm Trùng tu: 1968, 1982, 1987, 1998, 2012 – Tổng diện tích đất: 1265,3m2 (636m2+629,3m2), Diện tích xây dựng: 1265,3m2 – Nguồn gốc đất: Do Hòa thượng Thích Nhựt Thiện tự mua và hai Phật tử Nguyễn Thị Út và Nguyễn Thị Khánh hiến cúng – Trụ trì tiền nhiệm: Hòa thượng Thích Nhựt Thiện, Đại đức Thích Nhựt Xuân – Trụ trì hiện tại: Ni sư Thích Nữ Lệ Mỹ – Nguyên quán: Sóc Trăng – Năm sinh: 1936 – Giới phẩm: Ni sư – Giáo phẩm: Ủy viên Phân Ban Ni giới Trung Ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, năm suy cử: 2007 – Được bổ nhiệm trụ trì năm: 1998 – Đặc điểm tình hình sinh hoạt: Đạo tràng Bát Quan Trai Giới – 4 kỳ/tháng – Số lượng Ni chúng hiện tại: 20 vị Tỳ kheo Ni, 02 vị Thức xoa

Read More »
Chùa Thiên Trúc

Chùa Thiên Trúc

Hệ phái: Bắc Tông – Dòng: Thiên thai Giáo quán tông – Địa chỉ: Hẻm 498, 28/19 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 2, phường Bình Thuận, Quận 7 – Điện thoại:(08) 38733292 – Website: chuathientruc.q7@gmail.com – Người sáng lập: Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh – Năm thành lập: 1968 – Năm trùng tu: 1978,1994, 1997, 2001, 2012 – Nguồn gốc đất: Có trước giải phóng -Tổng diện tích đất: 3,000m2 – Diện tích xây dựng: 2,065m2 – Trụ trì hiện nay: Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh – Nguyên quán: Quãng Nam – Năm sinh: 1945 – Giới phẩm: Hòa thượng – Chức vụ hiện tại: * Phó Trưởng Ban Pháp Chế Trung Ương GHPG Việt Nam – Năm suy cử: 2012 * Trưởng Ban BTS GHPGVN Quận 7 – Năm suy cử: 2012 – Được hợp thức hóa trụ trì năm: 2010 – Đặc điểm tình hình sinh hoạt: * Đạo tràng Bát Quan Trai Giới: 2 kỳ/tháng * Cơm Từ thiện: 2 kỳ/tháng * Nuôi chúng Điệu xuất gia – Số lượng Tăng chúng hiện tại: 08 vị Tỳ kheo, 09 vị Sadi, 24 chú Điệu

Read More »
Chùa Tân Long

Chùa Tân Long

– Hệ phái: Bắc Tông – Dòng: Lâm tế Chúc thánh – Địa chỉ: 9/5 Phan Huy Thục, khu phố 2, phường Tân Kiểng, Quận 7 – Điện thoại: (08) 37712131 – Người sáng lập: Do Hội Phật tử – Năm thành lập: 1963 – Năm trùng tu: 1979, 2004, 2007 – Tổng diện tích đất của tự viện: 256m2 – Diện tích xây dựng: 224m2 – Trụ trì tiền nhiệm: – Đại đức Thích Thiện Ân – Thượng tọa Thích Tâm Hồng – Hòa thượng Thích Long Trình – Trụ trì hiện nay: Đại đức Thích Tâm Toàn – Nguyên quán: Quãng Ngãi – Năm sinh: 1977 – Giới phẩm: Đại đức – Chức vụ hiện tại: Chánh thư ký BTS GHPGVN Quận 7 – Năm suy cử: 2012 – Được bổ nhiệm trụ trì năm: 2010 – Đặc điểm tình hình sinh hoạt: * Đạo tràng Bát Quan Trai Giới – 1 kỳ/tháng * Cơm Từ thiện – 2 kỳ/tháng – Các ngày húy kỵ trong năm: * 25/01 Hiệp kỵ Chư vị Tiền bối Hữu công * 17/11 Húy kỵ Hòa thượng Thích Long Trình – Số lượng Tăng chúng hiện tại: 06 vị Tỳ kheo, 04 …

Read More »
chuaquanam

Chùa Quan Âm

– Hệ phái: Bắc Tông Dòng: Lâm tế Chúc thánh – Địa chỉ: 585/38 Nguyễn Văn Quỳ, khu phố 1, phường Tân thuận Đông, Quận 7 – Điện thoại: (08) 22130648 – Người sáng lập: Ni trưởng Thích Nữ Tịnh An – Năm thành lập: 1964 – Năm trùng tu: 1993, 2004 – Tổng diện tích đất: 595,5m2 Diện tích xây dựng: 221m2 – Nguồn gốc đất: Do Phật tử hiến cúng – Trụ trì tiền nhiệm: Ni trưởng Thích Nữ Khiết Minh – Trụ trì hiện tại: Ni sư Thích Nữ Khiết Ngọc – Nguyên quán: Tiền Giang – Năm sinh: 1950 – Giới phẩm: Ni sư – Chức vụ hiện tại: Phó Ban Đặc trách Ni giới Quận 4 – Năm suy cử: 2007 – Được bổ nhiệm trụ trì năm: 2011 – Các ngày húy kỵ trong năm: 12/02 Húy kỵ Ni trưởng Thích Nữ Tịnh An – Số lượng Ni chúng hiện tại: 07 vị Tỳ kheo Ni, 04 vị Thức xoa, 03 vị Sadi Ni

Read More »
tinhxangocquy

Tịnh Xá Ngọc Qui

– Hệ phái: Khất sĩ – Địa chỉ: 288/6 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, Quận 7 – Năm thành lập: 1978 – Năm trùng tu: 1981 – Tổng diện tích đất: 7.223,1m2 -Trụ trì hiện tại: BTS.GHPGVN Quận 7 quản lý

Read More »
tinhthatlienhoa

Tịnh Thất Liên Hoa

-Hệ phái: Bắc Tông – Dòng: Lâm tế Chánh tông -Địa chỉ: 58/2A Trần Xuân Soạn, khu phố 4, phường Tân Kiểng, Quận 7 -Diện thoại:(08) 38726169 -Người sáng lập: Ni trưởng Thích Nữ Như Hải -Năm thành lập: 1970 – Năm Trùng tu: 1990, 1999 -Tổng diện tích đất: 800m2 – Diện tích xây dựng: 323m2 -Nguồn gốc đất: Do cư sĩ Bùi Thị Ngọc Bích pd: Diệu Khuê hiến cúng -Trụ trì tiền nhiệm: Ni sư Thích Nữ Diệu Không -Trụ trì hiện tại: Ni sư Thích Nữ Huệ Âm -Nguyên quán: Quãng Ngãi – Năm sinh: 1954 -Giới phẩm: Ni sư -Chức vụ hiện tại: Phó Ban Đặc trách Ni giới Tp.HCM – Năm suy cử: 2010 -Đặc điểm tình hình sinh hoạt: * Đạo tràng Niệm Phật cho người Khiếm thị – 1 kỳ/tháng * Đạo tràng Pháp Hoa 1 kỳ/tháng -Các ngày húy kỵ trong năm: 23/10 Hiệp kỵ Chư hương linh -Số lượng Ni chúng hiện tại: 03 vị Tỳ kheo Ni, 01 vị Thức xoa, 02 vị Sadi Ni

Read More »
Chùa Hoa Nghiêm

Chùa Hoa Nghiêm

– Hệ phái: Bắc Tông – Dòng: Lâm tế Chúc thánh – Địa chỉ: 75/19 Lê Văn Lương, khu phố 1, phường Tân Kiểng, Quận 7 – Điện thoại: (08) 37710323 – 0989739346 – Người sáng lập: Sư cô Thích nữ Huệ Hạnh – Năm thành lập: 1998 – Năm Trùng tu: 2000, 2010 – Tổng diện tích đất: 214m2 – Diện tích xây dựng: 214m2 – Nguồn gốc đất: Do Phật tử Đoàn Thị Hương hiến cúng – Trụ trì tiền nhiệm: Sư cô Thích Nữ Huệ Hạnh – Trụ trì hiện tại: Sư cô Thích Nữ Chúc Hiệp – Nguyên quán: Tiền Giang – Năm sinh: 1968 – Giới phẩm: Sư cô – Được bổ nhiệm trụ trì năm: 2011 – Đặc điểm tình hình sinh hoạt: Đạo tràng Đại Bi 1 kỳ/tháng – Số lượng Ni chúng hiện tại: 03 vị Tỳ kheo Ni, 02 vị Sa di Ni

Read More »