Tag Archives: Phan Huy Thục

Tu Viện Định Thành

tuviendinhthanh

– Hệ phái: Bắc Tông Dòng: Lâm tế Chánh tông – Địa chỉ: 10A Phan Huy Thục, khu phố 2, phường Tân Kiểng, Quận 7 – Điện thoại: 01635912097 – Người sáng lập: Hòa thượng Thích Nhựt Thiện – Năm thành lập: 1964 – Năm Trùng tu: 1968, 1982, 1987, 1998, 2012 – Tổng diện tích đất: 1265,3m2 (636m2+629,3m2), Diện tích xây dựng: 1265,3m2 – Nguồn gốc đất: Do Hòa thượng Thích Nhựt Thiện tự mua và hai Phật tử Nguyễn Thị Út và Nguyễn Thị Khánh hiến cúng – Trụ trì tiền nhiệm: Hòa thượng Thích Nhựt Thiện, Đại đức Thích Nhựt Xuân – Trụ trì hiện tại: Ni sư Thích Nữ Lệ Mỹ – Nguyên quán: Sóc Trăng – Năm sinh: 1936 – Giới phẩm: Ni sư – Giáo phẩm: Ủy viên Phân Ban Ni giới Trung Ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, năm suy cử: 2007 – Được bổ nhiệm trụ trì năm: 1998 – Đặc điểm tình hình sinh hoạt: Đạo tràng Bát Quan Trai Giới – 4 kỳ/tháng – Số lượng Ni chúng hiện tại: 20 vị Tỳ kheo Ni, 02 vị Thức xoa

Đọc thêm »

Chùa Tân Long

Chùa Tân Long

– Hệ phái: Bắc Tông – Dòng: Lâm tế Chúc thánh – Địa chỉ: 9/5 Phan Huy Thục, khu phố 2, phường Tân Kiểng, Quận 7 – Điện thoại: (08) 37712131 – Người sáng lập: Do Hội Phật tử – Năm thành lập: 1963 – Năm trùng tu: 1979, 2004, 2007 – Tổng diện tích đất của tự viện: 256m2 – Diện tích xây dựng: 224m2 – Trụ trì tiền nhiệm: – Đại đức Thích Thiện Ân – Thượng tọa Thích Tâm Hồng – Hòa thượng Thích Long Trình – Trụ trì hiện nay: Đại đức Thích Tâm Toàn – Nguyên quán: Quãng Ngãi – Năm sinh: 1977 – Giới phẩm: Đại đức – Chức vụ hiện tại: Chánh thư ký BTS GHPGVN Quận 7 – Năm suy cử: 2012 – Được bổ nhiệm trụ trì năm: 2010 – Đặc điểm tình hình sinh hoạt: * Đạo tràng Bát Quan Trai Giới – 1 kỳ/tháng * Cơm Từ thiện – 2 kỳ/tháng – Các ngày húy kỵ trong năm: * 25/01 Hiệp kỵ Chư vị Tiền bối Hữu công * 17/11 Húy kỵ Hòa thượng Thích Long Trình – Số lượng Tăng chúng hiện tại: 06 vị Tỳ kheo, 04 …

Đọc thêm »