Phan Huy Thục

Sắp xếp:

Chùa Tân Long

– Hệ phái: Bắc Tông – Dòng: Lâm tế Chúc thánh – Địa chỉ: 9/5 Phan Huy Thục, khu phố 2, phường Tân Kiểng, Quận 7 – Điện thoại: (08) 37712131 – Người sáng lập: Do Hội Phật tử –... Xem thêm

Phan Huy Thục

Tu Viện Định Thành

– Hệ phái: Bắc Tông Dòng: Lâm tế Chánh tông – Địa chỉ: 10A Phan Huy Thục, khu phố 2, phường Tân Kiểng, Quận 7 – Điện thoại: 01635912097 – Người sáng lập: Hòa thượng Thích Nhựt Thiện – Năm... Xem thêm

Phan Huy Thục


Nội dung khác

210. Về con chuột

– Tâu đại vương, về con chuột, thì khi nào nó rời khỏi hang để đi chỗ này chỗ kia, chỉ có một mục đích duy nhất là tìm kiếm vật thực. Vị tỳ khưu cũng nên như thế. Dù... Xem thêm

Mi Tiên Vấn Đáp

22. Kinh Ðại Niệm xứ

(Mahàsatipatthana sutta) Tôi nghe như vậy. 1. Một thời, Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu lâu), tại Kammàssadhamma (Kiềm ma sắt đàm) – đô thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọi các vị Tỷ kheo: “Này các Tỷ kheo.”... Xem thêm

Kinh Trường Bộ

90. Kinh Kannakatthala

(Kannakatthala sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Ujunna, gần vườn Lộc Uyển ở Kannakatthala. Lúc bấy giờ vua Pasenadi nước Kosala đi đến Ujunna có công việc. Rồi vua Pasenadi nước Kosala bảo một người:... Xem thêm

Kinh Trung Bộ

181. Về con cọp cái

Đại đức Na-tiên mỉm cười: – Bây giờ đến lượt con cọp cái nhé, đại vương? – Cọp cái này cũng chỉ có một điểm cần phải nghiên cứu thôi, phải không đại đức? – Vâng! Con cọp cái thường... Xem thêm

Mi Tiên Vấn Đáp

185. Về cây súng

– Cái kèn thì trẫm hiểu rồi, nhưng còn một chi của cây súng là sao? – Tâu, cây súng tùy thuộc nòng súng, nòng súng phải thông suốt từ đầu này đến đầu kia, cây súng mới sử dụng... Xem thêm

Mi Tiên Vấn Đáp

×