Phan Huy Thục

Tu Viện Định Thành

– Hệ phái: Bắc Tông Dòng: Lâm tế Chánh tông – Địa chỉ: 10A Phan Huy Thục, khu phố 2, phường Tân Kiểng, Quận 7 – Điện thoại: 01635912097 – Người sáng lập: Hòa thượng Thích Nhựt Thiện – Năm... Xem thêm

Chùa Tân Long

– Hệ phái: Bắc Tông – Dòng: Lâm tế Chúc thánh – Địa chỉ: 9/5 Phan Huy Thục, khu phố 2, phường Tân Kiểng, Quận 7 – Điện thoại: (08) 37712131 – Người sáng lập: Do Hội Phật tử –... Xem thêm


Nội dung khác

Quán chiếu

Công phu thiền tập gồm có hai phần: chỉ và quán. Chỉ tức là dừng lại. Dừng lại sự tán loạn, dừng lại sự quên lãng. Dừng lại để tập trung tâm ý vào một đối tượng (để mà xét... Xem thêm

11. Hành tướng của Tấn

Đức vua Mi-lan-đà lại hỏi: – Đại đức có nói thiện pháp thứ hai là Tấn, vậy hành tướng của nó thế nào? – Tấn có công năng hộ trì, nâng đỡ các thiện pháp cho được vững chắc, tăng... Xem thêm

213. Về chó rừng

– Về chó rừng thì có mấy điểm, thưa đại đức? – Tâu, có hai điểm. Thứ nhất, chó rừng hễ gặp được vật thực, cứ làm một bụng no, chẳng chê bai bao giờ. Vị tỳ khưu khi xin... Xem thêm

233. Về mưa

– Tâu đại vương, mưa có tính năng trôi chảy tất cả, không kể là sạch dơ về với biển cả, bậc hành giả cũng phải dùng tuệ cuốn đi tất cả phiền não thô hay tế. Thứ hai, mưa... Xem thêm

Kinh Cứu Khổ – Bạch Y Thần Chú

TỊNH-KHẨU-NGHIỆP-CHÂN-NGÔN Tu lị tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị, ta bà ha. (Đọc 3 lần) TỊNH THÂN NGHIỆP CHÂN NGÔN Tu đa lị, tu đa lị, tu ma lị, tu ma lị, ta bà ha. (Đọc 3... Xem thêm

220. Về chim Venàhikà mái

– Về chim Venàhika mái, có hai điều cần phải được ghi nhận. Thứ nhất: Chim Venàhika mái hằng ganh ghét chim trống – là chồng của nó – thường bắt chim trống ở trong tổ để giữ con, bít... Xem thêm

48 Đại nguyện của Đức Phật A Di Đà

(Trích Từ Kinh Vô Lượng Thọ) 1.Giả sử khi tôi thành Phật, nước tôi còn có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. 2.Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhơn nước tôi... Xem thêm