Nguyễn Văn Quỳ

Chùa Quan Âm

– Hệ phái: Bắc Tông Dòng: Lâm tế Chúc thánh – Địa chỉ: 585/38 Nguyễn Văn Quỳ, khu phố 1, phường Tân thuận Đông, Quận 7 – Điện thoại: (08) 22130648 – Người sáng lập: Ni trưởng Thích Nữ Tịnh... Xem thêm


Nội dung khác

66. Trí tuệ ở đâu?

– Thưa đại đức , trí tuệ nó nằm ở đâu? – Nó không có trú xứ làm sao mà chỉ nó ở đâu, đại vương! – Ngài nói vậy e rằng không có trí tuệ rồi. Tỳ khưu Na-tiên... Xem thêm

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Chân thành tán thán ghi nhận công đức các vị: Trí Siêu, Nguyên Chứng, Nguyên Giác và Nguyên Thanh, những vị đã đóng góp tích cực cho tập sách, bằng sự sưu tầm, sao chép, bổ túc các tư liệu... Xem thêm

29. Tự nhiên sanh?

– Thế có vật gì mà do tự nhiên sanh, hở đại đức? – Không có vật gì trên thế gian này mà do tự nhiên sanh cả, tâu đại vương . – Thế sao đại đức bảo có vật... Xem thêm

197. Về biển cả

– Tâu đại vương! Biển cả có năm đặc tính, năm điều cần phải ghi nhớ, chắc đại vương đã hiểu rõ, không cần phải giải bày, phải chăng? – À, có thể trẫm đã hiểu rồi. Năm điều của... Xem thêm

58. Phật ở đâu?

– Đại đức có nói là Phật có thật? – Đúng thế! – Vậy hiện giờ Phật ở đâu? – Tâu đại vương , hiện giờ Đức Thế Tôn đã tịch diệt Niết bàn rồi, bần tăng không thể nói... Xem thêm

81. Xương dài 100 do tuần

– Thưa đại đức, điều đó thì bất khả tư nghì rồi, nhưng các vị sa môn trong hàng ngũ của đại đức, có người thuyết những điều cũng bất khả tư nghì không kém vậy! – Cho bần tăng... Xem thêm

183. Về con rùa nước

– Thưa đại đức! Về con rùa nước thì có bao nhiều điều cần phải học hỏi? – Học hỏi rùa thì có năm điều, tâu đại vương. Thứ nhất: Thế giới của rùa ở trong nước, là nơi mát... Xem thêm

68. Trí nhớ

– Thưa đại đức, nếu mình nhớ lại được một việc làm từ lâu xưa, không biết là do gì? – Do trí nhớ, tâu đại vương . – Thế mà trẫm nghĩ, nhớ được là do tâm. – Nếu... Xem thêm