Tag Archives: Huỳnh Tấn Phát

Chùa Long Hoa

chualonghoa

– Hệ phái: Bắc Tông – Dòng: Lâm tế Chánh tông – Địa chỉ: 1250/41 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 1, phường Phú Mỹ, Quận 7 – Điện thoại: (08) 37854383 – Người sáng lập: Hòa thượng Thích Đức Long – Năm thành lập: 1902 – Năm Trùng tu: 1957, 1996 – Tổng diện tích đất: 13.668,75m2 – Diện tích xây dựng: 1.900m2 – Nguồn gốc đất: Do Phật tử hiến cúng – Đặc điểm: Chùa cổ – Di tích lịch sử cấp thành phố – Trụ trì tiền nhiệm: Hòa thượng Thích Đức Long – Trụ trì hiện tại: Hòa thượng Thích Viên Giác – Nguyên quán: Đồng Tháp – Năm sinh: 1928 – Giới phẩm: Hòa thượng – Giáo phẩm: * Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, năm suy cử 2012 * Chứng minh BTS GHPG Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, năm suy cử 2012 * Chứng minh – Cố vấn BTS GHPG Việt Nam Quận 7, năm suy cử 2012 – Được bổ nhiệm trụ trì năm: 1995 – Đặc điểm tình hình sinh hoạt: * Văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN Quận7 * Đạo tràng tu Bát Quan Trai: 2 kỳ/tháng * Trường nuôi …

Đọc thêm »

Chùa Giác Huệ

chugiachue

– Hệ phái: Bắc Tông – Dòng: Lâm tế Chánh tông – Địa chỉ: 5/8 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 3, phường Tân thuận Đông, Quận 7 – Điện thoại: 0909226197 (Đại đức Thích Hoằng Ninh) – Người sáng lập: Hòa thượng Thích Viên Giác – Năm thành lập: 1972 – Năm trùng tu: 1996, 2009 – Tổng diện tích đất: 2.293,1m2 – Diện tích xây dựng: 916m2 – Nguồn gốc đất: Do Phật tử hiến cúng – Trụ trì hiện tại: Hòa thượng Thích Viên Giác – Nguyên quán: Đồng Tháp – Năm sinh: 1928 – Giới phẩm: Hòa thượng – Giáo phẩm: * Ủy viên thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, năm suy cử: 2012 * Chứng minh Ban Trị Sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh, năm suy cử: 2012 * Chứng minh – Cố vấn Ban Trị Sự GHPGVN Quận 7, năm suy cử: 2012 – Được hợp thức hó trị trì năm: 2010 – Đặc điểm tình hình sinh hoạt: * Đạo tràng Bát Quan Trai Giới 2 kỳ/tháng * Đạo tràng Niệm Phật 4 kỳ/tháng * Cơm Từ thiện 2 kỳ/tháng * Hội Từ thiện Xã hội – Ngày …

Đọc thêm »

Chùa Thiên Trúc

Chùa Thiên Trúc

Hệ phái: Bắc Tông – Dòng: Thiên thai Giáo quán tông – Địa chỉ: Hẻm 498, 28/19 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 2, phường Bình Thuận, Quận 7 – Điện thoại:(08) 38733292 – Website: chuathientruc.q7@gmail.com – Người sáng lập: Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh – Năm thành lập: 1968 – Năm trùng tu: 1978,1994, 1997, 2001, 2012 – Nguồn gốc đất: Có trước giải phóng -Tổng diện tích đất: 3,000m2 – Diện tích xây dựng: 2,065m2 – Trụ trì hiện nay: Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh – Nguyên quán: Quãng Nam – Năm sinh: 1945 – Giới phẩm: Hòa thượng – Chức vụ hiện tại: * Phó Trưởng Ban Pháp Chế Trung Ương GHPG Việt Nam – Năm suy cử: 2012 * Trưởng Ban BTS GHPGVN Quận 7 – Năm suy cử: 2012 – Được hợp thức hóa trụ trì năm: 2010 – Đặc điểm tình hình sinh hoạt: * Đạo tràng Bát Quan Trai Giới: 2 kỳ/tháng * Cơm Từ thiện: 2 kỳ/tháng * Nuôi chúng Điệu xuất gia – Số lượng Tăng chúng hiện tại: 08 vị Tỳ kheo, 09 vị Sadi, 24 chú Điệu

Đọc thêm »

Chùa Giác Chơn

chuagiacchon

– Hệ phái: Bắc Tông – Dòng: Lâm tế Cháng tông – Địa chỉ: 145/22 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 2, phường Phú Mỹ, Quận 7 – Điện thoại liên hệ: 0909010364 – Người sáng lập: Hòa thượng Thích Viên Chơn – Năm hành lập:1973 – Năm Trùng tu: 2002 – Tổng diện tích đất: 418m2 – Diện tích xây dựng: 418m2 – Nguồn gốc đất: Do Phật tử Trương Văn Phi hiến cúng – Trụ trì tiền nhiệm: Hòa thượng Thích Viên Chơn – Trụ trì hiện tại: Sư cô Thích Nữ Diệu Tiên – Nguyên quán: Thành phố Hồ Chí Minh – Năm sinh: 1964 – Giới phẩm: Sư cô – Giáo phẩm: Ủy viên Kinh tế – Tài chính BTS GHPGVN Quận 7, năm suy cử: 2012 – Được bổ nhiệm trụ trì năm: 2001 – Các ngày húy trong năm: 19/10 húy kỵ Hòa thượng Thích Viên Chơn – Số lượng Ni chúng hiện tại: 02 vị Tỳ kheo Ni

Đọc thêm »