Tịnh Thất Liên Hoa

31/01/2017 2.346 lượt xem

-Hệ phái: Bắc Tông – Dòng: Lâm tế Chánh tông

-Địa chỉ: 58/2A Trần Xuân Soạn, khu phố 4, phường Tân Kiểng, Quận 7

-Diện thoại:(08) 38726169

-Người sáng lập: Ni trưởng Thích Nữ Như Hải

-Năm thành lập: 1970 – Năm Trùng tu: 1990, 1999

-Tổng diện tích đất: 800m2 – Diện tích xây dựng: 323m2

-Nguồn gốc đất: Do cư sĩ Bùi Thị Ngọc Bích pd: Diệu Khuê hiến cúng

-Trụ trì tiền nhiệm: Ni sư Thích Nữ Diệu Không

-Trụ trì hiện tại: Ni sư Thích Nữ Huệ Âm

-Nguyên quán: Quãng Ngãi – Năm sinh: 1954

-Giới phẩm: Ni sư

-Chức vụ hiện tại: Phó Ban Đặc trách Ni giới Tp.HCM – Năm suy cử: 2010

-Đặc điểm tình hình sinh hoạt:

* Đạo tràng Niệm Phật cho người Khiếm thị – 1 kỳ/tháng

* Đạo tràng Pháp Hoa 1 kỳ/tháng

-Các ngày húy kỵ trong năm: 23/10 Hiệp kỵ Chư hương linh

-Số lượng Ni chúng hiện tại: 03 vị Tỳ kheo Ni, 01 vị Thức xoa, 02 vị Sadi Ni

,

×